O nás

Inštitút vitality HELTENS sa zameriava na profesionálne poradenstvo a vzdelávanie v oblasti zdravia a osobnostného rozvoja. Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života, chceme pomôcť ľuďom žiť zdravší, krajší a šťastnejší život.

Pri poradenstve a edukácii uplatňujeme princíp zodpovednosti za samého seba, to znamená, motivujeme ľudí k aktívnej spolupráci na zlepšení svojho zdravotného stavu. My vám dáme návod „AKO“ a vašou úlohou je získané informácie uviesť do praxe.

Sme priekopníci v používaní inovatívnych terapeutických a diagnostických metód v oblasti stres manažmentu.

Ako prví prinášame na Slovensko unikátnu transformačnú metódu TRE® (trauma/tension release exercises), ktorá výrazne napomáha v regulácii a regenerácií autonómneho nervového systému a fyziologických procesov stresovej reakcie, čím dochádza k eliminácii chronického stresu z organizmu a úprave odpovede na akútny stres. V spolupráci s organizáciou Shaking Medicine prínášame na Slovensko koncept neurogénneho chvenia v skupinách, ktorý podporuje regeneračné, a samoliečiace procesy v organizme. V neposlednom rade, ako prví prínášane na Slovensko v spolupráci s Nordic laboratories diagnostické genetické testy zamerané na duševné zdravie, zvládanie stresových situácií a rizika vzniku závislostí.

Spoznajte nás

Za myšlienkou vzniku inštitútu vitality stojí Dr. Eva Tóth. Je hlavou aj dušou celého inštitútu. Cez svoje vízie vyhľadáva príležitosti pre spoluprácu s pokrokovými vizionárskymi organizáciami s cieľom šíriť inovatívne efektívne metódy práce so stresom, osobnostným rozvojom a celkovým zdravím na Slovensku. V rámci svojej pracovnej činnosti sa aktívne venuje terapeutickej, konzultačnej aj lektorskej činnosti,  ktoré ju intenzívne napĺňajú a bavia.

Zakladateľka inštitútu

Vzdelanie:

 • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava,vedecký smer biológia – fyziológia

 • Semmelweis University, Budapesť, Health Services Management

 • Lektor, Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

 • Somatic Stress Release Practitioner

 • Poskytovateľ metódy TRE® (Trauma/Tension Release Exercises)

 • Poskytovateľ metódy The Journey (Cesta)

 • Stres manažment Advisor, Health Science Academy

 • Access Bars praktik, Access Consciousness®

 • Energy Medicine konzultant, metódy svetovej liečiteľky Donny Eden

 • Nutričný špecialista, Nutris

 • Detoxikačný špecialista, Health Science Academy 

 • viac info

Spolupracujeme:

V snahe prinášať čo najkvalitnejšie služby sa snažíme nadviazať spoluprácu s inovatívnymi, progresívnymi spoločnosťami, prípadne organizáciami, ktoré sú otvorené pokrokovým prístupom. Cieľom je priniesť a rozšíriť používanie efektívnych nástrojov na zlepšenie celkového zdravia a osobnostného rozvoja na Slovensku.  

V Brighter Life Centre si prenajímame priestory na individuálne konzultácie a organizovanie rôznych druhy školení, workshopov zameraných prevažne na vysporiadanie sa s akútnym, či chronickým stresom.

Na celostnej klinike Medante poskytujeme individuálne terapie unikátnou transformačnou metódou TRE®, ktorá výrazne optimalizuje stresovú reakciu organizmu a prináša celkovú pohodu.

V spolupráci s organizáciou Shaking Medicine prinášame na Slovensko unikátny koncept terapeutického neurogénneho chvenia vo väčších skupinách formou terapeutických, zážitkových podujatí.

V spolupráci s firmou Joalis ponúkame klientom informačné preparáty podporujúce redukciu napätia, úpravu stresovej, či emočnej reakcie a podporu celkového psychického zdravia v organizme.

Genetick0 testy

V spolupráci so zahraničnými laboratóriami ponúkame ako jediný na Slovensku genetické testy mapujúce gény ovplyvňujúce stresovú odpoveď, duševné zdravie a riziko vzniku závislostí.