O nás

Inštitút vitality HELTENS sa zameriava na profesionálne poradenstvo a vzdelávanie v oblasti zdravia a osobnostného rozvoja. Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života, chceme pomôcť ľuďom žiť zdravší, krajší a šťastnejší život.

Pri poradenstve a edukácii uplatňujeme princíp zodpovednosti za samého seba, to znamená, motivujeme ľudí k aktívnej spolupráci na zlepšení svojho zdravotného stavu. My vám dáme návod „AKO“ a vašou úlohou je získané informácie uviesť do praxe.

Sme priekopníci v používaní inovatívnych terapeutických a diagnostických metód v oblasti stres manažmentu.

Ako prví prinášame na Slovensko unikátnu transformačnú metódu TRE® (trauma/tension release exercises), ktorá výrazne napomáha v regulácii a regenerácií autonómneho nervového systému a fyziologických procesov stresovej reakcie, čím dochádza k eliminácii chronického stresu z organizmu a úprave odpovede na akútny stres. V spolupráci s organizáciou Shaking Medicine prínášame na Slovensko koncept neurogénneho chvenia v skupinách, ktorý podporuje regeneračné, a samoliečiace procesy v organizme. 

Spoznajte nás

Za myšlienkou vzniku inštitútu vitality stojí Dr. Eva Tóth. Je hlavou aj dušou celého inštitútu. Cez svoje vízie vyhľadáva príležitosti pre spoluprácu s pokrokovými vizionárskymi organizáciami s cieľom šíriť inovatívne efektívne metódy práce so stresom, osobnostným rozvojom a celkovým zdravím na Slovensku. V rámci svojej pracovnej činnosti sa aktívne venuje terapeutickej, konzultačnej aj lektorskej činnosti,  ktoré ju intenzívne napĺňajú a bavia.

Zakladateľka inštitútu

Vzdelanie:

 • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava,vedecký smer biológia – fyziológia

 • Semmelweis University, Budapesť, Health Services Management

 • Lektor, Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

 • Somatic Stress Release Practitioner

 • Poskytovateľ metódy TRE® (Trauma/Tension Release Exercises)

 • Poskytovateľ metódy The Journey (Cesta)

 • Stres manažment Advisor, Health Science Academy

 • Access Bars praktik, Access Consciousness®

 • Energy Medicine konzultant, metódy svetovej liečiteľky Donny Eden

 • Nutričný špecialista, Nutris

 • Detoxikačný špecialista, Health Science Academy 

 • viac info

Spolupráca:

V snahe prinášať čo najkvalitnejšie služby sa snažíme nadviazať spoluprácu s inovatívnymi, progresívnymi spoločnosťami, prípadne organizáciami, ktoré sú otvorené pokrokovým prístupom. Cieľom je priniesť a rozšíriť používanie efektívnych nástrojov na zlepšenie celkového zdravia a osobnostného rozvoja na Slovensku.  V Akadémií pozitívneho života si prenajímam priestory na individuálne konzultácie a organizovanie rôznych zaujímavých školení, či workshopov.

V spolupráci s organizáciou Shaking Medicine prinášame na Slovensko unikátny koncept terapeutického neurogénneho chvenia vo väčších skupinách.

Na celostnej poliklinike Medante sú poskytované individuálne konzultácie TRE® metódy, metódy Cesta, Access Bars a konzultácie k zdravému dýchaniu.

V spolupráci s firmou Joalis ponúkame klientom informačné preparáty podporujúce celkové psychické a fyzické zdravie v organizme.