O nás

Inštitút vitality Heltens sa zameriava na profesionálne poradenstvo a vzdelávanie v oblasti zdravia. Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života, chceme pomôcť ľuďom žiť zdravší, krajší a šťastnejší život.

V poradenstve uplatňujeme princíp zodpovednosti za samého seba, to znamená, motivujeme ľudí k aktívnej spolupráci na zlepšení svojho zdravia. Pomáhame ľuďom pochopiť, že ľudské telo je schopné vyzdravieť a byť zdravé, pokiaľ mu venujeme cielenú pozornosť. Sme naklonení k tým, ktorí nečakajú na zázračnú pilulku, ale chápu, že pre kvalitný život po fyzickej a mentálnej stránke musia niečo urobiť.

„Och bytosť, aká si jedinečná!“

– E.T. –

Zakladateľkou inštitútu je RNDr. Eva Tóth, MSc.

Eva študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského vedecký odbor Biológiu so špecializáciou na fyziológiu a etológiu. Ako sama hovorí:

„Pôvodne som chcela na fakulte študovať botaniku, ale keď som sa dostala k fyziológii človeka, moja nasledujúca cesta bola jasná. Uchvátila ma dokonalosť ľudského tela, tak zložitý komplex neuro-endokrinných procesov, chemických mechanizmov a zákonitostí…“

Po škole pokračovala v doktorandskom štúdiu, rok strávila na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, na Ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie. Na katedre sa venovala problematike prírodných antioxidantov a ich schopnosti vychytávať voľné radikály. Následne obhájila doktorát z prírodných vied na Univerzite P.J.Šafárika v Košiciach. Rigoróznu prácu mala zameranú na manažment liečby alergickej rinitídy.

Po štúdiách jej kroky smerovali do oblasti farmaceutického priemyslu, kde pracovala viac ako 10 rokov na rôznych odborných pozíciách. Popri robote sa vo voľnom čase venovala alternatívnej medicíne a metódam na odstraňovanie napätia, stresu a emocionálnych blokov. Získala skúsenosti s koučingom, kvantovým dotykom, metódou Mindfulness a Access Consciousness. Intenzívne na sebe pracovala používaním terapie Cesta od Brandon Bays. V priebehu tohto obdobia získala certifikáty nutričnej a detoxikačnej špecialistky.

V roku 2018 odišla z farmaceutického priemyslu a začala postupne rozvíjať svoje vlastné vízie..

„Za číslami, tabuľkami, plánmi mi chýbali reálni ľudia. A okrem toho, moje vnútorné nastavenie bolo vždy také, že ak mám do niečoho investovať energiu, musím s tým byť stotožnená. Rodičia aj mnohí známi mi hovoria, že som rojko, idealista, že niekedy žijem v oblakoch a reálny svet je iný…“

 V roku 2019 založila Inštitút vitality -Heltens, ktorý sa zameriava na poradenstvo a kurzy v oblasti zdravého životného štýlu. Okrem toho vedie workshopy a školenia zamerané na energetickú medicínu a metódy na odstraňovanie stresu. Vo voľnom čase sa venuje hudbe, intuitívnemu tancu, vizualizácií a práci s energiou.

„Počas štúdií na vysokej škole sa mi poradil môj prvý veľký úspech. V priebehu troch rokov som sa postupne zbavila 35 kg nadváhy. Bol to prvý moment, keď som začala premýšľať o tom, že veľa vecí môžeme vo svojom živote zmeniť, že nemusím byť obeťou genetickej predispozície, že môžem byť tvorcom svojho šťastia. Môj prvý úspech ma nakopol a začala som skúšať a hľadať svoje fyzické hranice. Vyvrcholením bol pre mňa zabehnutý košický maratón. Potvrdilo sa mi, že motivácia, vôľa a koncentrácia dokážu zvíťaziť nad telesnou únavou aj bolesťou.
Život ma však začal posúvať ďalej, začali sa mi dostávať do popredia duševné výzvy – spokojnosť s prácou, so životom, schopnosť žiť v prítomnosti, pociťovať radosť z obyčajných jednoduchých každodenných situácií. Práca vo farmaceutickom priemysle mi prestávala dávať zmysel. Život mi ukázal iné formy liečenia a pomoci sebe aj druhým – vo forme detoxikácie a očisty organizmu od fyzických aj psychických toxínov. Začala som aplikovať do praxe cielenú detoxikáciu, energetické liečenie, prácu s emóciami a emočnými blokmi. Dostala som sa k inovatívnej metóde odstraňovania napätia, stresu a nevysporiadaných tráum cez aktiváciu spontánneho telesného trasu.
A vydala som sa cestu… trochu inú…trochu odvážnu….trochu naivnú…trochu bláznivú…a taká som vlastne ja.“

Eva Tóth

Doplňujúce vzdelanie:

Nutričný špecialista

Spoločnosť Nutris usporadúva kurzy výživového poradenstva na základe náročných kritérií kvality, vysokej odbornosti a dlhodobej praxi lektorov, v súlade s najnovšími vedecko-výskumnými poznatkami.

The Bars practitioner

ACCESS BARS® je súčasťou nástrojov a procesov Access Consciousness®. Je to technika založená na aktivácii špecifických bodov, pracuje na hlbokých emocionálnych blokoch a úrovniach.

Detoxikačný špecialista

Academy of Natural Health Sciences je zahraníčná vzdelávacia inštitúcia so sídlom v new Jearsey, ponúka akreditované tréningové programy v oblasti alternatívnej medicíny od roku 1990.

Metóda The Journey

Celosvetovo uznávaná liečebná a transformačná metóda.V súčasnosti sa považuje za jednu z najúčinnejších doplnkových metód liečenia tela a mysle a využíva sa už vo viac ako 40 krajinách sveta.

Kouč

Spoločnosť Neuroleadership je priekopníčkou NeuroCoachingu v Čechách a na Slovensku, opiera sa o vedecké poznatky neurovedy a využíva ich v praxi.Výchove koučov sa venuje viac ako 10 rokov.

Mindfulness (MBSR)

Redukcia stresu založená na vedomej všímavosti (MBSR), ktorú možno chápať ako skúmanie súčasnej skúsenosti (pocitov, vnútorných duševných stavov, myšlienok) s cieľom znížiť emočné napätie.

Kvantová terapia 1. st.

Technika Kvantového Dotyku Matrixu (TKDM) je spôsob transformácie vlastného vedomia. Je to cesta, ako v sebe objaviť svoju vnútornú sílu, pomocou ktorej zmeníme vnímanie svojho života.

Momentálne prebiehajúce vzdelávanie

TRE Provider

Cvičenia na uvoľňovaníe napätia a traumy (TRE®) predstavujú jednoduché, inovatívne série cvičení, ktoré pomáhajú telu uvoľňovať hlboké svalové vzorce stresu, napätia a traumy.

Energetická medicína

Energetická medicína sa zameriava na harmonizáciu telesných energií. Ich optimalizáciou dochádza k zlepšeniu vitality, psychického a fyzického zdravia.