Deň otvorených dverí v Brighter Life Center

4. septembra 2020 sa konal Deň otvorených dverí v Brighter Life Center v spolupráci s Clearly Sage Advice. A zapojil  sa aj HELTENS.Aby sa dodržali všetky hygienické normy, účastníkov sme privítali v troch menších skupinách. Udržali sme tak optimálny počet návštevníkov, ktorí sa cítili bezpečne. Účastníci sa mohli v priebehu 2 hodín zoznámiť a vyskúšať si služby, ktoré ponúkajú organizátori pre svojich klientov. Na programe nechýbali zaujímavé prednášky, semináre, či workshopy na tému mentálneho, fyzického zdravia, či meditácie. Zo zážitkového workshopu Breathwork odchádzali účastníci nadšení a na záver ich potešila bohatá tombola.    Galéria