TRE® Intro semináre so zahraničnou trénerkou prvýkrát na Slovensku

Koniec septembra sa niesol v znamení intro workshopov metódy TRE®. Na Slovensko zavítala medzinárodne certifikovaná trénerka metódy TRE® Deva Laya Guleng, ktorá sa tejto metóde venuje už viac ako 10 rokov. Deva Laya pôsobí vo Švédsku a počas svojho certifikačného procesu strávila niekoľko rokov spoluprácou priamo s autorom metódy Dr. Davidom Bercelim, ktorého sprevádzala na workshopoch a seminároch. Deva Laya momentálne pracuje ako supervízorka a mentorka pre TRE® Provider Trainees a TRE® Certification Trainer.  Organizátorom celého podujatia bola psychologička Mgr. Jana Račková Vyskočil, ktorá pôsobí vo viacerých inštitúciách venujúcich sa duševnému zdraviu a vo svojej psychologickej praxi sa venuje hlavne klientom s traumou....

Deň otvorených dverí v Brighter Life Center

4. septembra 2020 sa konal Deň otvorených dverí v Brighter Life Center v spolupráci s Clearly Sage Advice. A zapojil  sa aj HELTENS.Aby sa dodržali všetky hygienické normy, účastníkov sme privítali v troch menších skupinách. Udržali sme tak optimálny počet návštevníkov, ktorí sa cítili bezpečne. Účastníci sa mohli v priebehu 2 hodín zoznámiť a vyskúšať si služby, ktoré ponúkajú organizátori pre svojich klientov. Na programe nechýbali zaujímavé prednášky, semináre, či workshopy na tému mentálneho, fyzického zdravia, či meditácie. Zo zážitkového workshopu Breathwork odchádzali účastníci nadšení a na záver ich potešila bohatá tombola.    Galéria