TRE® Intro semináre so zahraničnou trénerkou prvýkrát na Slovensku

Koniec septembra sa niesol v znamení intro workshopov metódy TRE®. Na Slovensko zavítala medzinárodne certifikovaná trénerka metódy TRE® Deva Laya Guleng, ktorá sa tejto metóde venuje už viac ako 10 rokov. Deva Laya pôsobí vo Švédsku a počas svojho certifikačného procesu strávila niekoľko rokov spoluprácou priamo s autorom metódy Dr. Davidom Bercelim, ktorého sprevádzala na workshopoch a seminároch. Deva Laya momentálne pracuje ako supervízorka a mentorka pre TRE® Provider Trainees a TRE® Certification Trainer.  Organizátorom celého podujatia bola psychologička Mgr. Jana Račková Vyskočil, ktorá pôsobí vo viacerých inštitúciách venujúcich sa duševnému zdraviu a vo svojej psychologickej praxi sa venuje hlavne klientom s traumou....

Ako som sa dostala k metóde TRE®

Pravdepodobne ste sa už dočítali na mojich stránkach, že na Slovensku rozbieham kurzy novej metódy TRE®, ktorá pomáha odstraňovať stres napätie a nespracované traumy z tela. Jedná sa o somatickú metódu, ktorá sa úspešne praktizuje už niekoľko rokov takmer na celom svete. Slovensko je „trošku“ pozadu, ale nevadí, už sme na to asi všetci zvyknutí.  Tento článok nebude veľmi odborný, ani edukatívny, jednoduchou formou popisuje ako som sa s metódou TRE® zoznámila. Ja som si nepotrebovala cvičeniami aktivovať tras tela, u mňa sa to spustilo spontánne. Potrebovala som sa naučiť celý tento proces regulovať a pochopiť, čo sa so mnou...