Cenník

V našej poradni Vám ponúkame nasledujúce služby:

1. Diagnostika – biorezonančný prístroj Sensitiv Imago 530

Táto služba je vhodná pre klientov, ktorí nevedia identifikovať príčinu svojich ochorení a ktorých trápi napr. častá chorobnosť, prípadne rôzne chronické ochorenia, ako alergie, ekzémy a iné kožné problémy, astmatické prejavy, migrény, chronické zápalové ochorenia, poruchy imunity (oslabená imunita, autoimunitné ochor.), hormonálne problémy, problémy s trávením, intolerancia potravín, chronická únava , problém s otehotnením a i.
 
Služba zahŕňa:
 

1. Diagnostika  zdravotného stavu (prístroj Sensitiv Imago 530) 

2. Výstupná správa – obsahuje: 

 • analýza funkčnosti jednotlivých orgánov a sústav
 • analýza kontaminantov (ťažkých kovov, pesticídov, mykotoxínov)a ich vplyv na organizmus – najviac oslabené orgány
 • analýza patogénov (baktérie, vírusy, plesne) a ich vplyv na organizmus – najviac zasiahnuté orgány
 • detailná analýza orgánov a štruktúr podľa individuálnych zdravotných problémov klienta aj podľa zachyteného problému identifikovaného diagnostickým strojom 

 • PoznámkaSlužba v sebe zahŕňa všetky čiastkové diagnostiky (tráviaci a črevný trakt, patogény, kontaminanty)

3. Komplexné špecializované poradenstvo na základe výsledkov meraní.

Trvanie: do 120 minút v závislosti od náročnosti prípadu .

Ako sa pripraviť na diagnostiku
Viac o prístroji Sensitiv Imago

Táto služba je vhodná pre klientov, ktorých trápia dlhodobo tráviace problémy (bolesť žalúdka, reflux, nechutenstvo, nafukovanie, hnačka, zápcha, bolesť brucha, zhoršené trávenie a i. ) s ktorými sa nevedia vysporiadať. 

1. Diagnostika zdravotného stavu 

2. Výstupná správa – obsahuje: 

 • základná analýza funkčnosti jednotlivých orgánov a sústav

 • podrobná analýza kontaminantov (ťažkých kovov, prídavné látky…) so zacielením na tráviaci trakt

 • podrobná analýza patogénov (baktérie, vírusy, plesne) so zacielením na tráviaci trakt

 • detailná analýza tráviacich a pridružených orgánov a štruktúr podľa individuálnych zdravotných problémov klienta aj podľa zachyteného problému identifikovaného diagnostickým strojom

3. Komplexné špecializované poradenstvo na základe výsledkov meraní.

Trvanie: cca 1 hodinu.

Služba je vhodná predovšetkým pre klientov, u ktorých sa prejavujú ochorenia imunity (oslabená imunita, autoimunitné poruchy), neuroendokrinné (hormonálne) poruchy, onkologické ochorenie, ale aj  chronická únava či slabosť. Ocenia ju aj klienti, u ktorých sa vyššie uvedené ochorenia prejavili v rodinnej anamnéze, nakoľko u týchto klientov býva vplyv kontaminantov na kľúčové diagnostikované orgány ešte výraznejší. 

1. Diagnostika zdravotného stavu 

2. Výstupná správa – obsahuje: 

 • základná analýza funkčnosti jednotlivých orgánov a sústav

 • podrobná analýza kontaminantov (ťažkých kovov, herbicídy, pesticídy, prídavné látky…) v jednotlivých orgánoch a tkanivách; identifikácia najviac zaťažených tkanív.

 • detailná analýza orgánov a štruktúr oslabených kontaminantmi – identifikácia potenciálneho rizika

3. Komplexné špecializované poradenstvo na základe výsledkov meraní.

Trvanie: cca 1 hodinu.

Služba je vhodná u klientov, ktorí sa trápia s vysokou chorobnosťou, častými opakovanými vracajúcimi sa infekciami ako napr. rôzne infekcie dýchacích ciest (streptokokové, stafylokokové infekcie, chlamýdie), infekcie močovo pohlavného ústrojenstva (plesne, chlamýdie, mykoplazmy, ureoplazmy), tráviaceho traktu (parazity, Helicobacter Pylori), ale aj rôzne vírusové infekcie.

1. Diagnostika zdravotného stavu 

2. Výstupná správa – obsahuje: 

 • základná analýza funkčnosti jednotlivých orgánov a sústav

 • podrobná analýza patogénov (baktérie, vírusy, plesne, parazity) v jednotlivých orgánoch a tkanivách; identifikácia najviac zaťažených tkanív.

 • detailná analýza oslabených orgánov a štruktúr podľa individuálnych zdravotných problémov klienta aj podľa zachyteného problému identifikovaného diagnostickým strojom

3. Komplexné špecializované poradenstvo na základe výsledkov meraní.

Trvanie: cca 1 hodinu.

 • Kontrolná diagnostika vybraných orgánov/tkanív /sústav organizmu prístrojom Sensitiv Imago 530
 • Doplnkové špecializované poradenstvo

Kontrolné meranie s poradenstvo trvá cca 60 minút.

Služba je určená pre klientov, ktorí už boli na základnom diagnostickom meraní prístrojom Sensitive Imago 530 a je potrebné/vhodné urobiť kontrolné meranie pre optimalizáciu nastaveného regeneračného režimu.

V prípade potrebného viacnásobného kontrolného merania prístrojom Sensitive Imago 530 je možné dohodnúť individuálnu cenu.

Pre bližšie informácie o poskytovaných službách, kliknite na danú položku

2. Metóda TRE®

TRE® Individuálne hodiny – 1 klient

Uvedené sedenia sú vhodné pre klientov, ktorí sa s metódou zoznamujú.  

Sedenie zahŕňa:

 • Teoretické informácie
 • Praktický nácvik metody
 • Diskusia

Uvedené sedenie je určené pre klientov, ktorí už absolvovali prvé tri stretnutia a ovládajú väčšinu teoretických informácií.  

Sedenie zahŕňa:

 • praktický nácvik metody
 • Diskusia

V cene sú zahrnuté 4 individuálne 60 minútové lekcie pre jedného klienta.

Pre uvedený balíček je optimálne sa rozhodnúť po absolvovaní úvodnej hodiny, na ktorej sa môže klient rozhodnúť, či mu metóda vyhovuje a chce v nej pokračovať.

Poznámka: Päť – Šesť stretnutí je zväčša postačujúcich na teoretické aj praktické zvládnutie metódy. Zakúpené hodiny je potrebné vyčerpať 6 mesiacov od zakúpenia. V prípade vážnejších zdravotných/rodinných komplikácií sa podmienky čerpania zakúpených hodín riešia individuálne.

TRE® Individuálne hodiny – 2 klienti

Uvedené sedenia sú vhodné pre klientov, ktorí sa s metódou zoznamujú.  

Sedenie zahŕňa:

 • Teoretické informácie
 • Praktický nácvik metody
 • Diskusia

Poznámka: Uvedená cena 80 eur platí pre 2 osoby, čiže 40 eur na jednu osobu.

Uvedené sedenie je určené pre klientov, ktorí už absolvovali prvé tri stretnutia a ovládajú väčšinu teoretických informácií.  

Sedenie zahŕňa:

 • praktický nácvik metody
 • Diskusia

Poznámka: Uvedená cena 50 eur platí pre 2 osoby, čiže 25 eur na jednu osobu. Stretnutie môže prebiehať aj online formou.

V cene sú zahrnuté 4 individuálne 60 minútové stretnutia pre dvoch klientov.

Pre uvedený balíček je optimálne sa rozhodnúť po absolvovaní úvodnej hodiny, na ktorej sa môže klient rozhodnúť, či mu metóda vyhovuje a chce v nej pokračovať.

Poznámka: Päť – šesť stretnutí je zväčša postačujúcich na teoretické aj praktické zvládnutie metódy. Zakúpené hodiny je potrebné vyčerpať do 6 mesiacov od zakúpenia. V prípade vážnejších zdravotných/rodinných komplikácií sa podmienky čerpania zakúpených hodín riešia individuálne.

Kurzy/Workshopy TRE®

Intenzívny workshop je rozdelený na 2 stretnutia, z ktorých každé trvá približne 4 hodiny. Je nutná účasť na obidvoch častiach, nakoľko súčasťou každého stretnutia sú teoretické aj praktické informácie.

Okrem toho má klient v cene zahrnutú aj jednu telefonickú konzultáciu v trvaní cca 45 minút.

3. Genetické testy – NUTRIGENOMIKA

Základné DNA testy

Test DNA ZDRAVIE testuje 46 génových variácií, je to najobsiahlejší test z ponuky firmy DNAlife.

Viac o teste DNA „ZDRAVIE“

V cene je zahrnuté:

 • otestovanie 46 génových variácií v špičkovom zahraničnom laboratóriu
 • poštovné – expresné kurierské služby
 • podrobný elektronická výstup v pdf formáte v anglickom jazyku  (vzorový dokument na stiahnutie)
 • 60 minút konzultácia s odborníkom
 • BONUS: Kupón so zľavou 35 % na diagnostiku zdravia biorezonančným prístrojom Sensitive Imago 530. Kupón má platnosť 12 mesiacov, pričom nie je viazaný na konkrétneho klienta.

Poznámka:

K uvedenej službe je možné priobjednať:

 • pdf výstup v slovenskom jazyku – cena 30 eur
 • 60 minút konzultácia* vo zvýhodnenej cene – 30 eur (službu je možné objednať v prípade, že vám nebude stačiť základná 60 minútová konzultácia, ktorá je v cene, ale budete mať záujem o hlbšiu analýzu problematiky). 
 • Pri zakúpení testu pre ďalšieho člena rodiny platí zľava 20% z ceny testu

Test DNA „MYSEĽ“ testuje 36 génových variácií mapujúcich riziko napríklad Alzheimerovej choroby, demencie, závislosti od alkoholu, nikotínu a opioidov, poruchy príjmu potravy, poruchy nálady, depresie, úzkostných stavov a mnoho iných zdravotných odchýlok.

Viac o teste DNA „MYSEĽ“

V cene je zahrnuté:

 • otestovanie 36 génových variácií v špičkovom zahraničnom laboratóriu
 • poštovné – expresné kurierské služby
 • podrobný elektronická výstup v pdf formáte v anglickom jazyku  (vzorový dokument na stiahnutie)
 • 60 minút konzultácia s odborníkom
 • BONUS: Kupón so zľavou 35 % na diagnostiku zdravia biorezonančným prístrojom Sensitive Imago 530. Kupón má platnosť 12 mesiacov, pričom nie je viazaný na konkrétneho klienta.

Poznámka:

K uvedenej službe je možné priobjednať:

 • pdf výstup v slovenskom jazyku – cena 30 eur
 • 60 minút konzultácia* vo zvýhodnenej cene – 30 eur (službu je možné objednať v prípade, že vám nebude stačiť základná 60 minútová konzultácia, ktorá je v cene, ale budete mať záujem o hlbšiu analýzu problematiky). 
 • Pri zakúpení testu pre ďalšieho člena rodiny platí zľava 20% z ceny testu

Test DNA „DIÉTA“ testuje 20 génových variácií zameraných na potenciálne riziko obezity a problémov udržať optimálnu váhu. Test taktiež sleduje  riziko diabetu, odpoveď organizmu na telesnú záťaž  a rôzne ďalšie parametre.

Viac o teste DNA „DIÉTA“

V cene je zahrnuté:

 • otestovanie 20 génových variácií v špičkovom zahraničnom laboratóriu
 • poštovné – expresné kurierské služby
 • podrobný elektronická výstup v pdf formáte v anglickom jazyku  (vzorový dokument na stiahnutie)
 • 60 minút konzultácia s odborníkom
 • BONUS: Kupón so zľavou 35 % na diagnostiku zdravia biorezonančným prístrojom Sensitive Imago 530. Kupón má platnosť 12 mesiacov, pričom nie je viazaný na konkrétneho klienta.

Poznámka:

K uvedenej službe je možné priobjednať:

 • pdf výstup v slovenskom jazyku – cena 30 eur
 • 60 minút konzultácia* vo zvýhodnenej cene – 30 eur (službu je možné objednať v prípade, že vám nebude stačiť základná 60 minútová konzultácia, ktorá je v cene, ale budete mať záujem o hlbšiu analýzu problematiky). 
 • Pri zakúpení testu pre ďalšieho člena rodiny platí zľava 20% z ceny testu

Test DNA „ŠPORT“ testuje 23 génových variácií zameraných na potenciál sily a vytrvalosti; test ďalej sleduje predispozíciu k úrazu (riziko zranenia mäkkých tkanív, šliach a väzov), schopnosť regenerácie , odpoveď organizmu na telesnú záťaž  a rôzne ďalšie parametre.

Viac o teste DNA „ŠPORT“

V cene je zahrnuté:

 • otestovanie 23 génových variácií v špičkovom zahraničnom laboratóriu
 • poštovné – expresné kurierské služby
 • podrobný elektronická výstup v pdf formáte v anglickom jazyku  (vzorový dokument na stiahnutie)
 • 60 minút konzultácia s odborníkom
 • BONUS: Kupón so zľavou 35 % na diagnostiku zdravia biorezonančným prístrojom Sensitive Imago 530. Kupón má platnosť 12 mesiacov, pričom nie je viazaný na konkrétneho klienta.

Poznámka:

K uvedenej službe je možné priobjednať:

 • pdf výstup v slovenskom jazyku – cena 30 eur
 • 60 minút konzultácia* vo zvýhodnenej cene – 30 eur (službu je možné objednať v prípade, že vám nebude stačiť základná 60 minútová konzultácia, ktorá je v cene, ale budete mať záujem o hlbšiu analýzu problematiky). 
 • Pri zakúpení testu pre ďalšieho člena rodiny platí zľava 20% z ceny testu

Kombinácie základných DNA testov – pre jedného klienta

Vo zvýhodnenej cene si môžete objednať kombináciu dvoch akýchkoľvek testov zo základnej ponuky (napríklad DNA „ZDRAVIE“ plus DNA „ŠPORT“)

Upozornenie: obidva testy môže využiť len jedna osoba, to znamená, nemôže jeden test využiť jedna osoba a druhý test iná osoba.

V cene je zahrnuté:

 • 2 akékoľvek DNA testy zo základnej ponuky testov
 • poštovné – expresné kurierské služby
 • podrobný elektronická výstup v pdf formáte v anglickom jazyku
 • 120 minút konzultácia
 • BONUS: Kupón so zľavou 35 % na diagnostiku zdravia biorezonančným prístrojom Sensitive Imago 530. Kupón má platnosť 12 mesiacov, pričom nie je viazaný na konkrétneho klienta.

K uvedenej službe je možné priobjednať:

 • pdf výstup v slovenskom jazyku – cena 60 eur za 2 reporty
 • Pri zakúpení tohto balička pre ďalšieho člena rodiny platí zľava 10% z ceny

Vo zvýhodnenej cene si môžete objednať kombináciu troch akýchkoľvek testov zo základnej ponuky (napríklad DNA „ZDRAVIE“ plus DNA „ŠPORT“ plus DNA „DIÉTA“)

Upozornenie: všetky tri testy môže využiť len jedna osoba, to znamená, nemôže jeden test využiť jedna osoba a druhý test iná osoba.

V cene je zahrnuté:

 • 3 akékoľvek DNA testy zo základnej ponuky testov
 • poštovné – expresné kurierské služby
 • podrobný elektronická výstup v pdf formáte v anglickom jazyku
 • 150 minút konzultácia
 • BONUS: Kupón so zľavou 35 % na
  diagnostiku zdravia biorezonančným prístrojom Sensitive Imago 530.
  Kupón má platnosť 12 mesiacov, pričom nie je viazaný na konkrétneho
  klienta.

K uvedenej službe je možné priobjednať:

 • pdf výstup v slovenskom jazyku – cena 75 eur za 3 reporty
 • Pri zakúpení tohto balička pre ďalšieho člena rodiny platí zľava 10% z ceny

Vo zvýhodnenej cene si môžete objednať kombináciu štyroch akýchkoľvek testov zo základnej ponuky (napríklad DNA „ZDRAVIE“, plus DNA „ŠPORT“, plus DNA „DIÉTA“, plus DNA MYSEĽ)

Upozornenie: všetky štyri testy môže využiť len jedna osoba, to znamená, nemôže jeden test využiť jedna osoba a zvyšné tri testy iné osoby.

V cene je zahrnuté:

 • 4 akékoľvek DNA testy zo základnej ponuky testov
 • poštovné – expresné kurierské služby
 • podrobný elektronická výstup v pdf formáte v anglickom jazyku
 • 180 minút konzultácia (môže byť rozdelená na 2 sedenia po 90 minút)
 • BONUS: Kupón so zľavou 35 % na diagnostiku zdravia biorezonančným prístrojom Sensitive Imago 530. Kupón má platnosť 12 mesiacov, pričom nie je viazaný na konkrétneho klienta.

K uvedenej službe je možné priobjednať:

 • pdf výstup v slovenskom jazyku – cena 100 eur za 4 reporty*
 • Pri zakúpení tohto balička pre ďalšieho člena rodiny platí zľava 10% z ceny

*Možnosť objednať si výstup výsledkov v slovenčine len pre niektoré testy, cena sa následne upravuje individuálne po dohovore.

microscope
Pre bližšie informácie o poskytovaných službách, kliknite na danú položku

4. Poradenstvo/koučing/osobnostný rozvoj

Táto služba zahŕňa individuálnu konzultáciu, ktorá sa zameriava celkove na osobnostný rozvoj. Na stretnutí sa venujeme individuálne problematike zvládaniu náročných životných situácií, uvoľneniu emócii, stres manažmentu. Klientom pomáhame nájsť východisko z problematickej situácie nástrojmi, ktoré sú preňho prijateľné a akceptovateľné.

Na stretnutí sa opierame o metódy a prístupy:

 • The Journey (cesta)
 • EFT (emotion Freedom Technique)
 • TRE metóda
 • Brain Based koučing
 • Neuroplasticita
 • Somatic stress release method
 • a iné 

 

Táto služba zahŕňa individuálnu konzultáciu, ktorá sa zameriava celkove na osobnostný rozvoj. Na stretnutí sa venujeme individuálne problematike zvládaniu náročných životných situácií, uvoľneniu emócii, stres manažmentu. Klientom pomáhame nájsť východisko z problematickej situácie nástrojmi, ktoré sú preňho prijateľné a akceptovateľné.

Na stretnutí sa opierame o metódy a prístupy:

 • The Journey (cesta)
 • EFT (emotion Freedom Technique)
 • TRE metóda
 • Brain Based koučing
 • Neuroplasticita
 • Somatic stress release method
 • a iné 

Konzultácia trvá 2 hodiny. V prípade, že by sa sedenie predĺžilo, učtujeme 15 eur za každú ďalšiu hodinu.

Služba zahŕňa 3 hodinové stretnutia. 

Predplatené konzultácie je vhodné vyčerpať do 3 mesiacov od zakúpenia.

 

Služba zahŕňa 3 dvojhodinové stretnutia. 

Predplatené konzultácie je vhodné vyčerpať do 3 mesiacov od zakúpenia.

5. Ďalšie služby

 • Diagnostika energetického a psychologického stavu organizmu prístrojom Aureola S
 • Podrobná správa z meraní v PDF forme v rozsahu minimálne 10 strán
 • Kompenzácia energetického a psychologického stavu pomocou modulu Lotos
 • Komplexné špecializované poradenstvo
Diagnostika s poradenstvom trvá cca 60 minút.
Viac o prístroji Aureola S
 • Kontrolná diagnostika energetického a psychologického stavu organizmu prístrojom Aureola S
 • Doplnkové špecializované poradenstvo

Kontrolné meranie trvá 30 minút.

Služba je určená pre klientov, ktorí už boli na základnom diagnostickom meraní prístrojom Aureola a je potrebné/vhodné urobiť kontrolné meranie pre optimalizáciu nastaveného regeneračného režimu.

V prípade potrebného viacnásobného kontrolného merania prístrojom Aureola je možné dohodnúť individuálnu cenu.

Biorezonančná terapia (kompenzácia) dokáže pomôcť pri zdravotných problémoch fyzického aj psychického charakteru rôzneho druhu. Jedna procedúra zahŕňa cca 10 vybraných lokalít, na ktoré je aplikovaná kompenzácia. Pre optimálny terapeutický účinok je vhodné aplikovať procedúry minimálne 5 krát za sebou.

dĺžka procedúry je cca 45 minút.

Biorezonančná terapia (kompenzácia) dokáže pomôcť pri zdravotných problémoch fyzického aj psychického charakteru rôzneho druhu. Jedna procedúra zahŕňa cca 10 vybraných lokalít, na ktoré je aplikovaná kompenzácia. Pre optimálny terapeutický účinok je vhodné aplikovať procedúry minimálne 5 krát za sebou.

dĺžka procedúry je cca 45 minút.

Pre bližšie informácie o poskytovaných službách, kliknite na danú položku

Ponúkame Vám možnosť zakúpenia darčekovej poukážky v akejkoľvek hodnote. Hodnota poukážky bude následne odpočítaná z konečnej ceny služieb.

Podmienky:

 • Poukážku je potrebné objednať telefonicky na čísle 0911 443 699, alebo kontaktným formulárom
 • Po uhradení hodnoty poukážky Vám bude poukážka doručená emailom na Vami zadanú emailovú adresu, alebo poštou
Nie sme platcami DPH.