Cenník

V našej poradni Vám ponúkame nasledujúce služby:

Diagnostika – biorezonančný prístroj Sensitiv Imago 530

Táto služba je vhodná pre klientov, ktorí nevedia identifikovať príčinu svojich ochorení a ktorých trápi napr. častá chorobnosť, prípadne rôzne chronické ochorenia, ako alergie, ekzémy a iné kožné problémy, astmatické prejavy, migrény, chronické zápalové ochorenia, poruchy imunity (oslabená imunita, autoimunitné ochor.), hormonálne problémy, problémy s trávením, intolerancia potravín, chronická únava , problém s otehotnením a i.
 
Služba zahŕňa:
 

1. Diagnostika  zdravotného stavu (prístroj Sensitiv Imago 530) 

2. Výstupná správa – obsahuje: 

 • analýza funkčnosti jednotlivých orgánov a sústav
 • analýza kontaminantov (ťažkých kovov, pesticídov, mykotoxínov)a ich vplyv na organizmus – najviac oslabené orgány
 • analýza patogénov (baktérie, vírusy, plesne) a ich vplyv na organizmus – najviac zasiahnuté orgány
 • detailná analýza orgánov a štruktúr podľa individuálnych zdravotných problémov klienta aj podľa zachyteného problému identifikovaného diagnostickým strojom 

 • PoznámkaSlužba v sebe zahŕňa všetky čiastkové diagnostiky (tráviaci a črevný trakt, patogény, kontaminanty)

3. Komplexné špecializované poradenstvo na základe výsledkov meraní.

Trvanie: do 120 minút v závislosti od náročnosti prípadu .

Ako sa pripraviť na diagnostiku
Viac o prístroji Sensitiv Imago

Táto služba je vhodná pre klientov, ktorých trápia dlhodobo tráviace problémy (bolesť žalúdka, reflux, nechutenstvo, nafukovanie, hnačka, zápcha, bolesť brucha, zhoršené trávenie a i. ) s ktorými sa nevedia vysporiadať. 

1. Diagnostika zdravotného stavu 

2. Výstupná správa – obsahuje: 

 • základná analýza funkčnosti jednotlivých orgánov a sústav

 • podrobná analýza kontaminantov (ťažkých kovov, prídavné látky…) so zacielením na tráviaci trakt

 • podrobná analýza patogénov (baktérie, vírusy, plesne) so zacielením na tráviaci trakt

 • detailná analýza tráviacich a pridružených orgánov a štruktúr podľa individuálnych zdravotných problémov klienta aj podľa zachyteného problému identifikovaného diagnostickým strojom

3. Komplexné špecializované poradenstvo na základe výsledkov meraní.

Trvanie: cca 1 hodinu.

Služba je vhodná predovšetkým pre klientov, u ktorých sa prejavujú ochorenia imunity (oslabená imunita, autoimunitné poruchy), neuroendokrinné (hormonálne) poruchy, onkologické ochorenie, ale aj  chronická únava či slabosť. Ocenia ju aj klienti, u ktorých sa vyššie uvedené ochorenia prejavili v rodinnej anamnéze, nakoľko u týchto klientov býva vplyv kontaminantov na kľúčové diagnostikované orgány ešte výraznejší. 

1. Diagnostika zdravotného stavu 

2. Výstupná správa – obsahuje: 

 • základná analýza funkčnosti jednotlivých orgánov a sústav

 • podrobná analýza kontaminantov (ťažkých kovov, herbicídy, pesticídy, prídavné látky…) v jednotlivých orgánoch a tkanivách; identifikácia najviac zaťažených tkanív.

 • detailná analýza orgánov a štruktúr oslabených kontaminantmi – identifikácia potenciálneho rizika

3. Komplexné špecializované poradenstvo na základe výsledkov meraní.

Trvanie: cca 1 hodinu.

Služba je vhodná u klientov, ktorí sa trápia s vysokou chorobnosťou, častými opakovanými vracajúcimi sa infekciami ako napr. rôzne infekcie dýchacích ciest (streptokokové, stafylokokové infekcie, chlamýdie), infekcie močovo pohlavného ústrojenstva (plesne, chlamýdie, mykoplazmy, ureoplazmy), tráviaceho traktu (parazity, Helicobacter Pylori), ale aj rôzne vírusové infekcie.

1. Diagnostika zdravotného stavu 

2. Výstupná správa – obsahuje: 

 • základná analýza funkčnosti jednotlivých orgánov a sústav

 • podrobná analýza patogénov (baktérie, vírusy, plesne, parazity) v jednotlivých orgánoch a tkanivách; identifikácia najviac zaťažených tkanív.

 • detailná analýza oslabených orgánov a štruktúr podľa individuálnych zdravotných problémov klienta aj podľa zachyteného problému identifikovaného diagnostickým strojom

3. Komplexné špecializované poradenstvo na základe výsledkov meraní.

Trvanie: cca 1 hodinu.

 • Kontrolná diagnostika vybraných orgánov/tkanív /sústav organizmu prístrojom Sensitiv Imago 530
 • Doplnkové špecializované poradenstvo

Kontrolné meranie s poradenstvo trvá cca 60 minút.

Služba je určená pre klientov, ktorí už boli na základnom diagnostickom meraní prístrojom Sensitive Imago 530 a je potrebné/vhodné urobiť kontrolné meranie pre optimalizáciu nastaveného regeneračného režimu.

V prípade potrebného viacnásobného kontrolného merania prístrojom Sensitive Imago 530 je možné dohodnúť individuálnu cenu.

Pre bližšie informácie o poskytovaných službách, kliknite na danú položku

Poradenstvo/koučing/osobnostný rozvoj/The Journey

Táto služba zahŕňa individuálnu konzultáciu, ktorá sa zameriava celkove na osobnostný rozvoj. Na stretnutí sa venujeme individuálne problematike zvládaniu náročných životných situácií, uvoľneniu emócii, stres manažmentu. Klientom pomáhame nájsť východisko z problematickej situácie nástrojmi, ktoré sú preňho prijateľné a akceptovateľné.

Na stretnutí sa opierame o metódy a prístupy:

 • The Journey (cesta)
 • EFT (emotion Freedom Technique)
 • TRE metóda
 • Brain Based koučing
 • Neuroplasticita
 • Somatic stress release method
 • a iné 

 

Táto služba zahŕňa individuálnu konzultáciu, ktorá sa zameriava celkove na osobnostný rozvoj. Na stretnutí sa venujeme individuálne problematike zvládaniu náročných životných situácií, uvoľneniu emócii, stres manažmentu. Klientom pomáhame nájsť východisko z problematickej situácie nástrojmi, ktoré sú preňho prijateľné a akceptovateľné.

Na stretnutí sa opierame o metódy a prístupy:

 • The Journey (cesta)
 • EFT (emotion Freedom Technique)
 • TRE metóda
 • Brain Based koučing
 • Neuroplasticita
 • Somatic stress release method
 • a iné 

Konzultácia trvá 2 hodiny. V prípade, že by sa sedenie predĺžilo, učtujeme 15 eur za každú ďalšiu hodinu.

Služba zahŕňa 3 hodinové stretnutia. 

Predplatené konzultácie je vhodné vyčerpať do 3 mesiacov od zakúpenia.

 

Služba zahŕňa 3 dvojhodinové stretnutia. 

Predplatené konzultácie je vhodné vyčerpať do 3 mesiacov od zakúpenia.

Ostatné

Ponúkame Vám možnosť zakúpenia darčekovej poukážky v akejkoľvek hodnote. Hodnota poukážky bude následne odpočítaná z konečnej ceny služieb.

Podmienky:

 • Poukážku je potrebné objednať telefonicky na čísle 0911 443 699, alebo kontaktným formulárom
 • Po uhradení hodnoty poukážky Vám bude poukážka doručená emailom na Vami zadanú emailovú adresu, alebo poštou
Nie sme platcami DPH.