Cenník

V našej poradni Vám ponúkame nasledujúce služby:

Poradenstvo/konzultácia

Táto služba zahŕňa individuálnu konzultáciu, ktorá sa zameriava na poradenstvo v náročných životných situáciách. Na stretnutí citlivo a intuitívne podporujeme klienta pri zvládaní náročnejších životných situácií, uvoľneniu nahromadených nespracovaných emócii, chronického stresu. Klientom pomáhame nájsť východisko z problematickej situácie jednoduchými nástrojmi, ktoré môže následne aplikovať a praktizovať v pohodlí doma.

Na stretnutí sa opierame o metódy a prístupy:

 • The Journey (Cesta)
 • EFT (Emotion Freedom Technique)
 • TRE® metóda (Trauma/Tension Release Exercises)
 • Brain Based koučing
 • Access the Bars
 • NLP – neurolingvistické programovanie
 • Neuroplasticita
 • Somatic Stress Release Method
 • a iné …

Na stretnutí sa opierame o metódy a prístupy:

 • The Journey (Cesta)
 • EFT (Emotion Freedom Technique)
 • TRE® metóda (Trauma/Tension Release Exercises)
 • Brain Based koučing
 • Neuroplasticita
 • Somatic Stress Release Method
 • a iné …

Konzultácia trvá 2 hodiny. V prípade, že by sa sedenie predĺžilo (može sa to stať hlavne pri metóde Cesta), učtujeme 25 eur za každú ďalšiu hodinu. 

Služba zahŕňa 3 hodinové stretnutia. 

Predplatené konzultácie je vhodné vyčerpať do 3 mesiacov od zakúpenia.

 

Služba zahŕňa 3 dvojhodinové stretnutia. 

Predplatené konzultácie je vhodné vyčerpať do 3 mesiacov od zakúpenia.

Pre bližšie informácie o poskytovaných službách, kliknite na danú položku

Diagnostika zdravia + poradenstvo

Táto služba je vhodná pre klientov, ktorí nevedia identifikovať príčinu svojich ochorení a ktorých trápi napr. častá chorobnosť, prípadne rôzne chronické ochorenia, ako alergie, ekzémy a iné kožné problémy, astmatické prejavy, migrény, chronické zápalové ochorenia, poruchy imunity (oslabená imunita, autoimunitné ochor.), hormonálne problémy, problémy s trávením, intolerancia potravín, chronická únava , problém s otehotnením a i.
 
Služba zahŕňa:
 

1. Diagnostika  zdravotného stavu (prístroj Sensitiv Imago 530) 

2. Výstupná správa – obsahuje: 

 • analýza funkčnosti jednotlivých orgánov a sústav
 • analýza kontaminantov (ťažkých kovov, pesticídov, mykotoxínov)a ich vplyv na organizmus – najviac oslabené orgány
 • analýza patogénov (baktérie, vírusy, plesne) a ich vplyv na organizmus – najviac zasiahnuté orgány
 • detailná analýza orgánov a štruktúr podľa individuálnych zdravotných problémov klienta aj podľa zachyteného problému identifikovaného diagnostickým strojom 

 • PoznámkaSlužba v sebe zahŕňa všetky čiastkové diagnostiky (tráviaci a črevný trakt, patogény, kontaminanty)

3. Komplexné špecializované poradenstvo na základe výsledkov meraní.

Trvanie: do 120 minút v závislosti od náročnosti prípadu .

Ako sa pripraviť na diagnostiku
Viac o prístroji Sensitiv Imago
 • Táto služba je vhodná pre klientov, ktorý sa chcú zamerať len na určitú oblasť zdravotného stavu, m:

 • Diagnostika tráviaceho traktu
 • Diagnostika kontaminantov
 • Diagnostika patogénov
Služba zahŕňa:
 

1. Diagnostika zdravotného stavu (prístroj Sensitiv Imago 530) 

2. Výstupná správa – obsahuje: 

 • základná analýza funkčnosti jednotlivých orgánov a sústav

 • podrobná analýza zvolenej oblasti

3. Špecializované poradenstvo na základe výsledkov meraní.

Trvanie: cca 1 hodinu.           

 • Kontrolná diagnostika vybraných orgánov/tkanív /sústav organizmu prístrojom Sensitiv Imago 530
 • Doplnkové špecializované poradenstvo

Kontrolné meranie s poradenstvo trvá cca 60 minút.

Služba je určená pre klientov, ktorí už boli na základnom diagnostickom meraní prístrojom Sensitive Imago 530 a je potrebné/vhodné urobiť kontrolné meranie pre optimalizáciu nastaveného regeneračného režimu.

V prípade potrebného viacnásobného kontrolného merania prístrojom Sensitive Imago 530 je možné dohodnúť individuálnu cenu.

Biorezonančná terapia (kompenzácia) dokáže pomôcť pri zdravotných problémoch fyzického aj psychického charakteru rôzneho druhu. Jedna procedúra zahŕňa cca 10 vybraných lokalít, na ktoré je aplikovaná kompenzácia. Pre optimálny terapeutický účinok je vhodné aplikovať procedúry minimálne 5 krát za sebou.

dĺžka procedúry je cca 45 minút.

Ostatné

Ponúkame Vám možnosť zakúpenia darčekovej poukážky v akejkoľvek hodnote. Hodnota poukážky bude následne odpočítaná z konečnej ceny služieb.

Podmienky:

 • Poukážku je potrebné objednať telefonicky na čísle 0911 443 699, alebo kontaktným formulárom
 • Po uhradení hodnoty poukážky Vám bude poukážka doručená emailom na Vami zadanú emailovú adresu, alebo poštou
Nie sme platcami DPH.