Individuálni klienti

Individuálni klienti si môžu v našom inštitúte vybrať z bohatej ponuky služieb zameraných na riešenie stresu a problémov s ním súvisiacich. Na túto problematiku sa pozeráme komplexne, riešime ju z hľadiska fyzického aj duševného zdravia. Individuálni klienti majú na výber osobné stretnutia alebo skupinové kurzy. V prípade, ak preferujete individuálne konzultácie, pokračujte prosím v čítaní na tejto stránke. Ak vás zaujímajú skupinové kurzy, kliknite prosím na odkaz: KURZY

S čím vám vieme pomôcť

stres

vyhorenie

sleepless

nespavosť

depression

depresie

anxiety

úzkosti

chronická únava

traumy

traumy/"staré zranenia"

strata chuti

strata životnej sily/chuti

Ako prebieha stretnutie

1. KROK – Vstupná diagnostika

Na to, aby sme vám vedeli čo najlepšie pomôcť, je nutná správna diagnostika úrovne vášho zdravotného stavu a pridružených problémov s tým súvisiacich. V inštitúte vitality HELTENS používame viacero diagnostických prístupov, ktoré nám pomôžu správne zanalyzovať vašu aktuálnu situáciu a zároveň nastaviť optimálny prístup k terapii.

Ako zlatý štandard používame v našom inštitúte certifikované štandardizované testy, ktoré sú zamerané na veľmi podrobné vyhodnotenie vášho zdravotného stavu. Z dotazníkov sa vieme dozvedieť, na akej úrovni sa váš problém nachádza, ako dlho trvá, aké má pridružené komplikácie, ktoré si častokrát klient ani neuvedomuje. Ďalšou súčasťou vstupnej diagnostiky je osobný rozhovor, ktorý vedieme a vyhodnocujeme na základe získaného vzdelania a skúseností. 

Okrem toho, súčasťou vstupnej diagnostiky sú úvodné, na mieru nastavené odporúčania, ako zlepšiť svoj zdravotný stav, ktoré viete hneď aplikovať do praxe. Viete tak začať pracovať na vašom probléme a benefitovať z nášho stretnutia hneď od prvého momentu. 

Vstupná diagnostika vás k ničomu nezaväzuje. Ak keď by ste sa rozhodli, že vám nastavená forma vzájomnej spolupráce nevyhovuje, nemusíte pokračovať v programe. Napriek tomu však od nás neodchádzate s prázdnymi rukami. Už úvodné odporúčania vás môžu výrazne posunúť vpred a zlepšiť váš zdravotný stav.

 

Cena vstupnej diagnostiky (osobne, online), 60 min. –  50 eur

Doplnkové diagnostické nástroje

V mnohých prípadoch však nie je základná diagnostika postačujúca na optimálne zhodnotenie zdravotného stavu a je nutné sa pozrieť na hlbšiu príčinu existujúcich zdravotných problémov. Vďaka spolupráci so zahraničnými laboratóriami Nordic Laboratories a ďalšími renomovanými spoločnosťami sme schopní vám priniesť veľmi kvalitnú doplnkovú diagnostiku analyzujúcu váš zdravotný stav. Na základe doporučenia sa klient môže rozhodnúť pre jeden, alebo viac nadštandardných diagnostických nástrojov, ktoré sú osobitne spoplatnené. Niektoré vyšetrenia sa vykonávajú priamo v našom inštitúte, pri niektorých je nutné objednať sa v spolupracujúcich laboratórnych centrách.

2. KROK – Poradenstvo/Terapia

Podrobná diagnostika zdravia nám pomáha čo najlepšie optimalizovať terapie/poradenstvo vedúce k zlepšeniu zdravotného stavu našich klientov. V poradenstve sa opierame o úspešné inovatívne techniky/metódy, z ktorých niektoré sú na Slovensku ešte relatívne málo známe. Každý jeden klient dostáva program šitý na mieru, ktorý zodpovedá jeho individuálnym potrebám. Celkove je fungovanie poradenstva nastavené na vzájomnej spolupráci. Klient odchádza domov s návodom a praktickými doporučeniami, ktoré postupne zlepšujú jeho zdravotný stav. V prípade potreby sú súčasťou doporučení pre klientov aj špecializované vysoko účinné výživové doplnky.

V našej poradni Vám vieme pomôcť zmierniť, prípadne odstrániť viaceré zdravotné problémy. Výsledok samozrejme závisí od mnohých faktorov, ako napríklad dĺžka a intenzita zdravotného problému, ochota spolupracovať a prípadne meniť zaužívané návyky a zlozvyky. 

Jednotlivé odporúčania sú založené na:

 
  • Tradičných účinných postupoch

  • Overených terapiách

  • Vedecky overených dátach

  • Osobných skúsenostiach profesionálov

  • Celostnom/holistickom prístupe k ochoreniam

Medzi často využívané podporné metódy na zlepšenie vášho zdravotného stavu (chronický stres, nespavosť, syndróm vyhorenia, či úzkosti) patria prelomové metódy ako napr. TRE® metóda, metóda The Journey, techniky uvoľnenia stresu pomocou všímavosti a i.

Viac info: 

Výživa/Doplnky

Somatic Stress Release

Behaviorálne techniky

Naším základným pilierom je: Poradenstvo “ šité na mieru“.