Diagnostika zdravia – Detaily ponuky

V našej poradni máme pre vás pripravené 4 zaujímavé ponuky diagnostiky zdravia, záleží len na vás, pre ktorú sa rozhodnete. Na výber sú:

Komplexná diagnostika zdravia

Táto služba zahŕňa veľmi podrobné zanalyzovanie stavu funkčnosti jednotlivých sústav, orgánov a tkanív organizmu. Klient získava komplexný prehľad o prítomnosti a škodlivosti mikroorganizmov (baktérie, vírusy, parazity, plesne), kontaminantov (ťažké kovy, herbicídy, pesticídy, mykotoxíny) na ich organizmus.

Táto služba je vhodná pre klientov, ktorí nevedia identifikovať príčinu svojich ochorení a ktorých trápi ich napr. častá chorobnosť, prípadne rôzne chronické ochorenia  ako alergie, ekzémy a iné kožné problémy, astmatické prejavy, migrény, chronické zápalové ochorenia, poruchy imunity, hormonálne problémy, problémy s trávením, intolerancia potravín, chronická únava , problém s otehotnením a i.

Najväčšou výhodou tejto služby je bezpochyby fakt, že komplexnou diagnostikou môžeme objaviť skryté ochorenia, prípade ochorenia v počiatočnom štádiu, ktoré sa ešte navonok u klienta neprejavili. 

Služba zahŕňa:

1. Diagnostika zdravotného stavu

2. Výstupná správa – obsahuje: 

 • celková analýza funkčnosti jednotlivých orgánov a sústav

 • podrobná analýza kontaminantov (ťažkých kovov, pesticídov, mykotoxínov)a ich vplyv na organizmus – najviac oslabené orgány

 • podrobná analýza patogénov (baktérie, vírusy, plesne) a ich vplyv na organizmus – najviac zasiahnuté orgány

 • detailná analýza orgánov a štruktúr podľa individuálnych zdravotných problémov klienta aj podľa zachyteného problému identifikovaného diagnostickým strojom

3. Komplexné špecializované poradenstvo na základe výsledkov meraní.

Trvanie: cca 2 hodiny v závislosti od náročnosti prípadu 

Diagnostika tráviaceho traktu

Služba – Diagnostika tráviaceho traktu sa špecializuje na analýzu funkčnosti a prípadného zaťaženia tráviacej sústavy a k nej pridružených orgánov. Okrem základných orgánov prislúchajúcich k tráviacej sústave ako napr. pažerák, žalúdok, tenké hrubé črevo, analyzujeme aj pridružené orgány ako napr. pečeň, žlčník , pankreas, obličky.  V orgánoch a tkanivách analyzujeme prítomnosť baktérií, vírusov, plesní, parazitov, ale aj kontaminantov pochádzajúcich prevažne zo nekvalitnej stravy (prídavné látky, herbicídy, pesticídy).

Táto služba je vhodná pre klientov, ktorých trápia dlhodobo tráviace problémy (bolesť žalúdka, reflux, nechutenstvo, nafukovanie, hnačka, zápcha, bolesť brucha, zhoršené trávenie a i. ) s ktorými sa nevedia vysporiadať. 

Služba zahŕňa:

1. Diagnostika zdravotného stavu 

2. Výstupná správa – obsahuje: 

 • základná analýza funkčnosti jednotlivých orgánov a sústav

 • podrobná analýza kontaminantov (ťažkých kovov, prídavné látky…) so zacielením na tráviaci trakt

 • podrobná analýza patogénov (baktérie, vírusy, plesne) so zacielením na tráviaci trakt

 • detailná analýza tráviacich a pridružených orgánov a štruktúr podľa individuálnych zdravotných problémov klienta aj podľa zachyteného problému identifikovaného diagnostickým strojom

3. Komplexné špecializované poradenstvo na základe výsledkov meraní.

Trvanie: cca 1 hodinu.

Diagnostika kontaminantov

Služba – Diagnostika kontaminantov veľmi podrobne analyzuje prítomnosť toxických látok v tele a mieru ich rizika, či zaťaženia na organizmus. Detailná analýza tak dokáže pomôcť lepšie nastaviť cielenú detoxikáciu a regeneráciu najviac oslabených tkanivových štruktúr. 

Služba je vhodná predovšetkým pre klientov, u ktorých sa prejavujú ochorenia imunity (oslabená imunita, autoimunitné poruchy), neuroendokrinné (hormonálne) poruchy, onkologické ochorenie, ale aj  chronická únava či slabosť. Ocenia ju aj klienti, u ktorých sa vyššie uvedené ochorenia prejavili v rodinnej anamnéze, nakoľko u týchto klientov býva vplyv kontaminantov na kľúčové diagnostikované orgány ešte výraznejší. 

Služba zahŕňa:

1. Diagnostika zdravotného stavu 

2. Výstupná správa – obsahuje: 

 • základná analýza funkčnosti jednotlivých orgánov a sústav

 • podrobná analýza kontaminantov (ťažkých kovov, herbicídy, pesticídy, prídavné látky…) v jednotlivých orgánoch a tkanivách; identifikácia najviac zaťažených tkanív.

 • detailná analýza orgánov a štruktúr oslabených kontaminantmi – identifikácia potenciálneho rizika

3. Komplexné špecializované poradenstvo na základe výsledkov meraní.

Trvanie: cca 1 hodinu.

Diagnostika patogénov

Diagnostika patogénov slúži na veľmi detailnú analýzu širokého spektra mikroorganizmov, ktoré majú tendenciu dlhodobo oslabovať organizmus. Diagnostika je schopná detailne poukázať na pôvodcu ochorenia a miesto jeho najaktívnejšieho pôsobenia, čím sa uľahčí následná cielená terapia.

Služba je vhodná u klientov, ktorí sa trápia s vysokou chorobnosťou, častými opakovanými vracajúcimi sa infekciami ako napr. rôzne infekcie dýchacích ciest (streptokokové, stafylokokové infekcie, chlamýdie), infekcie močovo pohlavného ústrojenstva (plesne, chlamýdie, mykoplazmy, ureoplazmy), tráviaceho traktu (parazity, Helicobacter Pylori), ale aj rôzne vírusové infekcie.

Diagnostika patogénov je najviac využívanou službou u detských pacientov.

Služba zahŕňa:

1. Diagnostika zdravotného stavu 

2. Výstupná správa – obsahuje: 

 • základná analýza funkčnosti jednotlivých orgánov a sústav

 • podrobná analýza patogénov (baktérie, vírusy, plesne, parazity) v jednotlivých orgánoch a tkanivách; identifikácia najviac zaťažených tkanív.

 • detailná analýza oslabených orgánov a štruktúr podľa individuálnych zdravotných problémov klienta aj podľa zachyteného problému identifikovaného diagnostickým strojom

3. Komplexné špecializované poradenstvo na základe výsledkov meraní.

Trvanie: cca 1 hodinu.

Objednajte sa na diagnostiku

Na diagnostiku je potrebné sa objednať telefonicky na čísle 0911 443 699, prípadne nám zanechajte odkaz. Budeme vás kontaktovať.