Energetická medicína – liek na napätie a stres

Stres je nešpecifická obranná reakcia organizmu, ktorá je objektívne zistiteľná podľa chemických a fyziologických prejavov tela.
Stresom sa rozumie psychický stav človeka, ktorý je buď priamo ohrozovaný alebo ohrozenie očakáva a pritom nie je presvedčený, že jeho obranná reakcia proti nepriaznivým vplyvom bude dostatočne silná. Stresová odpoveď má slúžiť k riešeniu situácie mobilizovaním všetkých síl organizmu.
Určitá miera záťaže je pre organizmus užitočná, inak by pri nedostatku podnetov mohlo dôjsť k deprivácii.
Vyvolávačmi stresov sú rozličné ťažko zvládnuteľné životné okolnosti, označované ako stresory – prekvapenie, zľaknutie, radostná či smutná správa.
Celkove rozoznávame viacero typov stresov, ako:
Pozitívny – rozochvetie pri očakávaní kladne emocionálne nabitej udalosti. Zlepšuje výkon a tvorivosť
Negatívny – je používaný pre nepriaznivé situácie. V bežnej komunikácii je slovo stres vždy negatívne
Špecifický – úmyselne vyvolaný, prichádza po ňom uvoľnenie – adrenalínové športy
Každý z nás rád prizná, že je prepracovaný, že jeho život je plný stresu. Stres sa nevyhýba ani školskému prostrediu. Príčiny školskej záťaže spočívajú nielen vo vysokých nárokoch na vedomosti žiakov, ale veľký podiel má aj atmosféra v škole a rodine. Reakcie žiakov na stres sú rôzne – hyperaktivita, vyrušovanie, šikanovanie spolužiakov, ďalší volia osamelosť.

Fyziológia stresu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Energetická medicína a stres

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Pre koho je workshop vhodný?

 

Ako dokáže energetická medicína pomôcť?

Čomu všetkému sa budeme na kurze venovať?

  • V prvom rade získate dôležité informácie, ako regulovať napätie a stres v tele

  • naučíte sa sériu energetických cvičení, ktoré Vám pomôžu zmierniť a regulovať emočné vypätie

  • dozviete sa o energetických princípoch vzniku stresovej situácie a patológiu v prúdení energií, ktoré vznikajú pri neprimeranom dlhotrvajúcom strese

  • naučíte sa správne lokalizovať a stimulovať neurovaskulárne reflexné body a naplno tak využiť ich benefity

  • BONUS: Energetický protokol : Brazilian Toe Technique

Bonus: Energetický protokol – Brazilian Toe Technique

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na čísle 0911 443 699, prípadne vyplňte kontaktný kormulár

Kontaktný formulár