Genetické testy

Genetické testy sa v súčasnej dobe považujú za najpresnejšie diagnostické testy, ktoré sa stávajú stále viac dostupné pre širokú verejnosť. Po rozlúštení ľudského genómu a objavení súvislostí v genetickom kódovaní sa začalo genetické testovanie používať stále viac v personalizovanej medicíne. Veľmi intenzívne sa začali rozvíjať nové vedné odbory, ktoré skúmali ľudský genóm v spojitosti s rôznymi ochoreniami a disbalanciami organizmu.

Aj keď majú ľudia mnoho spoločných vlastností, napriek tomu sa navzájom v mnohých ohľadoch odlišujú. Dôvody týchto odlišností tkvejú v odchylných genetických informáciách, ktoré sa nachádzajú v bunkových jadrách – presnejšie v chromozómoch a v nich uložených molekulách DNA.

Rozličné variácie v molekulách DNA označujeme ako tzv. polymorfizmy DNA. Najbežnejším typom polymorfizmov sú tzv. „polymorfizmy jedného nukleotidu“ (angl.: SNP = Single Nucleotide Polymorphism“). Takýchto dedičných polymorfizmov je mnoho a sú zodpovedné za to, že rôzni ľudia môžu absorbovať, tráviť, transportovať, uskladňovať a metabolizovať jednotlivé živiny odlišným spôsobom.

Polymorfizmy genetických informácií môžu niektorých ľudí v konkrétnych situáciách zvýhodňovať, kým iní jedinci s menej výhodnými génmi môžu byť oproti prvej skupine v istej nevýhode. Pokiaľ sú však ľudia z tejto druhej skupiny o svojich skutočných dedičných hendikepoch oboznámení, dokážu cielenými opatreniami vo svojej životospráve (pokiaľ sa tak rozhodnú) eliminovať alebo znížiť potenciálne negatívne zdravotné následky a hrozby, vyplývajúce z týchto slabších stránok svojich génov.

genetickými testami vieme zacieliť presne na problém

Jeden z rýchlo sa rozvíjajúcich oborov spojený so skúmaním ľudského genómu je vedný smer – Nutrigenetika, alebo nutričné genetika. Je to odbor, ktorý skúma závislosť účinku jednotlivých zložiek alebo druhov diéty na polymorfizmy génov jedinca. Jedná sa teda o zlúčenie vied o výžive a genetike. Klasickým príkladom nutrigenetickej interakcia je fenylketonúria, kedy nositelia pozmeneného génu fenylalanínhydroxylázy (PAH) nemôžu premieňať fenylalanín na tyrozín. Pri minimalizácii prívodu fenylalanínu stravou (teda diétnym zásahom) možno inak závažným príznakom fenylketonúrie prakticky úplne predísť.

Nutrigenetické výskumy sa snažia identifikovať gény, ktoré u niektorých jedincov zvyšujú náchylnosť na obezitu, cukrovku, rakovinu, závažné srdcové, cievne choroby a rôzne iné ochorenia. Je to veda, ktorá skúma účinok genetických variantov na odlišné biologické odpovede po konzumácii jednotlivých živín. Konečným cieľom nutrigenetiky je optimalizácia kvality i kvantity stravy, ktorá je prispôsobená individuálne každému pacientovi podľa jeho genetických vlôh.

Genetické testy stačí absolvovať raz za život. Ľudský  genóm je nemenný!

Aktuálne máme v našom inštitúte v ponuke viaceré genetické testy zamerané na rozličné oblasti zdravia. Jedným z hlavných cieľov týchto testov je identifikácia náchylnosti na vybrané ochorenia a následná prevencia vzniku týchto ochorení komplexnou úpravou životného štýlu. Zmeny v životnom štýle zahŕňajú napríklad stravovacie zmeny, nastavenie detoxikačných, regeneračných kúr, cielenú suplementáciu, bylinné terapie, pohybovú aktivitu, stres manažment a mnoho iných preventívnych opatrení.

Pri úzko vyprofilovanom teste ako je napríklad špeciálny DNA testy pre športovcov sú všetky odporúčania optimalizované na špecifické potreby športovcov s cieľom zlepšiť športový výkon.

Vyšetrenie DNA je uskutočňované v spolupráci s prestížnymi zahraničnými laboratóriami. Výsledok z laboratórií obsahuje podrobné informácie, ktoré gény sú pozmenené a aká predispozícia je zakódovaná v sledovaných génoch. V Inštitúte vitality vám vieme následne na základe výsledkov testov, rozboru vašej anamnézy a súčasného životného štýlu poskytnúť individuálne odporúčania, ktoré môžu váš aktuálny stav optimalizovať a zminimalizovať dopad zmenených genetických informácií na fungovanie vášho organizmu.

V súčasnej dobe sú k dispozícií nasledovné genetické testy:

DNA ZDRAVIE

DNA ZDRAVIE

DNA ZDRAVIE je určený tým, ktorí chcú porozumieť svojmu vlastnému genotypu a jeho vplyvu na zdravie a liečbu zdravotných ťažkostí. Obsiahla analýza pokrýva všetky hlavné zdravotné aspekty a poskytuje zároveň jasnú interpretácii odpovedí pre zdravý životný štýl.

DNA DIÉTA

DNA DIÉTA

Test DNA DIÉTA je vytvorený pre klientov, ktorí majú pretrvávajúce ťažkosti s chudnutím, alebo udržaním optimálnej váhy.
Test je odporúčaný špeciálne ľuďom, ktorí trpia nadváhou dlhodobo, prípadne tušia, že môžu mať genetické predispozície k trvalej nadváhe.

DNA MYSEĽ

DNA MYSEĽ

Test DNA MYSEĽ je vhodný pre klientov, u ktorých sa v rodine vyskytli ochorenia ako Alzheimerova choroba, či demencia; závislosti od alkoholu, nikotínu a opioidov, poruchy príjmu potravy, poruchy nálady, depresia, bipolárny porucha, úzkosť, posttraumatický stresový syndróm, prípadne aj vyhľadávanie adrenalínových zážitkov.

DNA ŠPORT

DNA ŠPORT

Test DNA ŠPORT je vhodný pre vrcholových aj rekreačných športovcov, ktorí chcú vyťažiť maximum zo svojho tréningového úsilia. Test cieli na oblasť zaťaženia mäkkých tkanív, výkonu, schopnosti regenerácie a nastavenie správneho tréningového programu pre optimálne výsledky.

Genetické testy sú darom na celý život!

Pre koho sú testy vhodné?

Muži I Ženy

Pre mužov aj ženy sú vhodné všetky z ponúkaných testov, aj keď samozrejme test DNA DIÉTA je vo svete viac využívaný ženskou populáciou. Naopak test DNA MYSEĽ je častokrát preferovaný u mužov z dôvodu vyhodnotenia rizika vyhorenia, podliehania stresu čí vzniku závislostí.

Športovci

Pre športovcov je určený špeciálny test DNA ŠPORT. Vhodným doplnkov je test DNA ZDRAVIE, ktorý doplní celkový pohľad na ďalšie dôležité metabolické parametre. Na zváženie stojí aj test DNA MYSEĽ, nakoľko psychika je kľúčová v získavaní cenných umiestnení.

Deti

Pre deti sú vhodné všetky z uvedených genetických testov, záleží len na tom, ktorá oblasť vás zaujíma. DNA testy sú pre dieťa darom na celý život. Čím skôr viete, čím bolo vaše dieťa obdarené, prípadne o čo je ochudobnené, tým skôr môžete podporovať a optimalizovať jeho zdravý vývoj.

Testovanie DNA sa vykonáva v spolupráci s Nordic Laboratories a DNAlife poprednými špecialistami v testovaní DNA a nutrigenomike. Nordic Laboratories je európsky distribútor pre najkomplexnejšie vyvinuté laboratórne hodnotenia. Spolupracuje s viacerými laboratóriami, ktoré si vyberá na základe splnenia veľmi prísnych štandardov a kritérií vo vyhodnocovaní vzoriek. Zaisťuje tak najvyššiu mieru kontroly kvality aby boli testy vždy najspoľahlivejšie a klinicky relevantné.

Nordic Laboratories poskytujú svoje profesionálne služby už takmer dve desaťročia, pričom spolupracujú s praktickými lekármi a vyškolenými odborníkmi po celom svete.

Je jedno, v ktorej časti Slovenska sa nachádzate, nemusíte nás navštíviť. Odobratie vzorky DNA aj konzultácia môže prebehnúť z pohodlia vášho domova.

Vďaka vysokej profesionalite prebieha celé testovanie a spracovanie vzorky DNA veľmi jednoducho. Odberová sada je doručená zazmluvnenou kuriérskou spoločnosťou na vopred určenú adresu. Vzorka DNA sa môže odobrať v pohodlí domova, prípadne u nás v Inštitúte Vitality Heltens v Bratislave. Následne je vzorka odovzdaná kuriérskej spoločnosti, ktorá je schopná vzorky doručiť do laboratórií do 24 hodín od odovzdania. Analýza DNA prebieha približne 3 týždne v závislosti od typu DNA testu. Výsledky sú následne doručené vyškolenému odborníkovi, ktorý vás bude kontaktovať a dohodne si s vami konzultáciu, ktorá môže prebehnúť aj telefonicky, alebo online.  

Obávate sa, že by ste nezvládli správne odobrať vzorku doma? Pozrite si krátke inštruktážne video, ktoré vám ukáže, ako prebieha odber vzorky.

Neviete sa rozhodnúť, ktorý test je pre vás vhodný, prípadne máte na nás nejaké iné otázky? Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0911 443 699, prípadne nám zanechajte odkaz. Budeme vás kontaktovať.