Zdravý životný štýl

Glutatión – kľúčový hráč podporujúci zdravie

V súčasnej dobe je naše telo vystavené zvýšenému množstvu voľných radikálov a iných toxických látok pochádzajúcich zo znečisteného prostredia. Okrem toho, aj ľudské telo pri svojej metabolickej činnosti tvorí voľné radikály ako vedľajšie produkty biochemických procesov. Voľné radikály sa môžu v organizme časom výrazne nahromadiť a spôsobovať tak vážne zdravotné problémy. Našťastie však máme k dispozícií viacero spôsobov ako si účinne pomôcť. Buď sa spoľahneme ma kvalitné antioxidanty z vonkajšieho prostredia, alebo podporíme našu vlastnú antioxidačnú schopnosť.

A tento článok je práve o tom ako podporiť našu vlastnú antioxidačnú schopnosť v boji proti voľným radikálom. Poďme sa teda na to bližšie pozrieť.

Endogénny antioxidant – glutatión

Antioxidanty sú látky, ktoré znižujú oxidačný stres bojom s voľnými radikálmi v tele. Naše vlastné telo je schopné vytvárať vlastné endogénne antioxidanty a účinne sa tak brániť pôsobeniu voľných radikálov. Jedným z najdôležitejších a najúčinnejších antioxidantov v tele je glutatión.
Je to molekula neustále produkovaná našim telom a skladá sa z troch aminokyselín – cysteín, glycín a glutamín. Výhodou glutatiónu je, že obsahuje síru. Tá v tele zachytáva všetky škodlivé látky, ako napríklad voľné radikály, toxíny, ortuť či iné ťažké kovy a potom ich vyplavuje
von z tela. Okrem toho glutatión je schopný recyklovať ostatné antioxidanty ako napríklad vitamín C a E.

Glutatión sa najviac tvorí v pečeni a preto je veľmi dôležité si udržiavať pečeň v dobrej kondícií. Hladiny glutatiónú sa však môžu v znižovať aj z iných dôvodov ako napríklad vplyvom chronických chorôb, neustáleho stresu, alebo nesprávnej stravy. Okrem toho vedci spozorovali, že glutatión klesá aj s vekom.

Okrem samotného glutatiónu sú v procese odstraňovania voľných radikálov a toxínov veľmi potrebné enzýmy, ktoré sa podieľajú za prítomnosti glutatiónu na neutralizácií voľných radikálov a vychytávaní toxických látok. Medzi najvýznamnejšie enzýmy patria:

 • Glutatión peroxidáza – patrí k najviac zastúpeným enzýmom selenoperoxidáz a nachádza sa takmer vo všetkých tkanivách v tele. Jej hlavnou úlohou je katalýza konverzie peroxidu vodíka na vodu, ako aj redukcia hydroperoxidov mastných kyselín a peroxynitrit pomocou glutatiónu, a teda pomáha udržiavať redoxnú rovnováhu
 • Glutatión S-transferáza M1 – je najviac biologicky aktívny enzým z rodiny GST enzýmov, je zapojený do fázy II detoxikácie v pečeni. Je zodpovedný za odstraňovanie xenobiotík, karcinogénov a produktov oxidačného stresu.

 • Glutathion S-transferáza P1 – je najrozšírenejším podtypom GST enzýmov v pľúcach a jej hlavný význam je metabolizme karcinogénnych zlúčenín.
 • Glutathion S-transferáza T1 – patrí k enzýmom, ktoré sú schopné katalyzovať konjugáciu redukovaného glutatiónu na rôzne elektrofilné a hydrofóbne zlúčeniny, čím sa napomáha jeho vylučeniu z organizmu.

Pri poruchách funkcie týchto enzýmov je výrazne narušená detoxikačná a antioxidačná schopnosť organizmu. Aj keď by bol v organizme prítomný glutatión v dostatočnej forme, pri zníženej funkcii enzýmov sa jeho potenciál nevie využiť. V súčasnosti je už možné pozrieť sa bližšie efektívnosť jednotlivých enzýmov z hľadiska genetiky. Podrobná analýza génov  genetickým testovaním totiž zistila rozdiely v genetickom kóde týchto enzýmov a tým pádov aj zmenenú funkciu enzýmov. V niektorých prípadoch môže byť zmenená funkčnosť enzýmu až o tretinu. Problém nastáva, ak je geneticky podmienená znížená funkcia u viacerých enzýmov naraz. U týchto jedincov tak výrazne narastá riziko onkologických ochorení a chorôb spojených s poškodenou DNA. Genetické testovanie ponúkame aj v našom inštitúte, všetky vyššie uvedené enzýmy sú analyzované v genetickom teste DNA ZDRAVIE.

V prípade, že je genetickým testovaním potvrdená zmena v genetickom kóde detoxikačných a antioxidačných enzýmov, je nutné sa zamerať na dietetické opatrenia, ktoré zníženú aktivitu enzýmov nahradia, prípadne podporiť ostatné prirodzené regeneračné mechanizmy.  

Ako podporiť antioxidačnú a detoxikačnú schopnosť organizmu

Na túto problematiku je nutné sa pozrieť z dvoch hľadísk:

Enzýmy vstupujúce do biochemických procesov s glutatiónom nemajú zníženú aktivitu 

v tomto prípade sa môžme zamerať na podporu hladín glutatiónu v organizme a to tak, že buď dodáme glutatión externe formou výživových doplnkov, alebo podporíme tvorbu vlastného endogénneho glutatiónu. Každý zo spôsobov má určité výhody aj nevýhody.

1. Zvýšenie hladín glutatiónu pomocou výživových doplnkov

Logicky sa ukazuje, že ak by sme do organizmu dodávali glutatión priamo, mala by sa zvýšiť antioxidačná a detoxikačná schopnoť organizmu. Problém ale nastáva v tom, ako dostať glutatión do organizmu, aby sa dostal na miesto účinku a aby sa pri prechode tráviacou sústavou nedegradoval. Výsledky z klinických štúdií poukazujú na to, že forma, v akej sa glutatión podáva je veľmi významným faktorom vstrebávania a dostupnosti glutatiónu pre organizmus. Aktuálne štúdie poukazujú na to, že dostupnosť u lipozomálnej a sublinguálnej formy podania glutatiónu je efektívnejšia, ako v prípade klasických tabliet (1, 2). Príprava efektívnejších foriem suplementov sa však odráža na cene produktov a v prípade dlhodobejšej suplementácie sa múže jednať o významnú finančnú položku. 

2. Podpora vlastného endogénneho glutatiónu

Ako jedným z najefektívnejších spôsobov zvýšenia antioxidačnej a detoxikačnej aktivity v organizme sa ukazuje zvýšenie prirodzenej hladiny glutatiónu buď stravou bohatou na prekurzory glutatiónu, alebo opatreniami, ktoré zvýšia dostupnosť glutatiónu.

Opdorúča sa konzumovať:

 • potraviny bohaté na síru – Síra je dôležitý minerál, ktorý sa prirodzene vyskytuje v niektorých rastlinných a bielkovinových potravinách. Síra sa nachádza v dvoch aminokyselinách v potrave: metionín a cysteín. Dobrým zdrojom sú hovädzie mäso, ryby a hydina. Existujú však aj vegetariánske zdroje síry, ako napríklad kapustová zelenina – brokolica, ružičkový kel, karfiol, kapusta, žerucha a horčica. Viaceré štúdie na ľuďoch a zvieratách potvrdili, že konzumácia zeleniny bohatej na síru môže znížiť oxidačný stres zvýšením hladín glutatiónu. Ukazuje sa, že aj cibuľovitá zelenina (cibuľa, cesnak, šalotka) tiež zvyšuje hladinu glutatiónu – pravdepodobne kvôli ich zlúčeninám obsahujúcim síru.
 •  Vitamín C – Tento vitamín má mnoho funkcií vrátane práce ako antioxidant na ochranu buniek pred oxidačným poškodením. Dobrým zdrojom sú napríklad jahody citrusové plody, papája, kivi a paprika. Tiež udržuje v tele prísun ďalších antioxidantov vrátane glutatiónu. Vedci zistili, že vitamín C môže pomôcť zvýšiť hladinu glutatiónu tak, že najskôr napáda voľné radikály, a tým šetrí glutatión. Okrem toho vitamín C pomáha prepracovať glutatión konverziou oxidovaného glutatiónu späť na jeho aktívnu formu.V štúdiáchy sa ukázalo, že užívanie doplnkov vitamínu C zvyšuje hladinu glutatiónu v bielych krvinkách u zdravých dospelých jedincov. V jednej štúdii užívali dospelí 500 – 1 000 mg vitamínu C denne počas 13 týždňov, čo viedlo k 18% zvýšeniu glutatiónu v bielych krvinkách (8 Dôveryhodný zdroj). Ďalšia štúdia ukázala, že užívanie 500 mg doplnkov vitamínu C za deň zvýšilo glutatión v červených krvinkách o 47%.

Enzýmy vstupujúce do biochemických procesov s glutatiónom majú zníženú aktivitu

Ako už bolo vyššie spomenuté, ak enzýmy závislé na glutatióne majú zníženú aktivitu, pridávanie glutatiónu do stravy nepomúže, pretože to nezvýši činnosť týchto enzýmov. V tomto prípade sa treba pozrieť na štruktúru enzýmov a podporiť ich aktivitu dostatočným množstvom nutrientov, z ktorých vznikajú.

 
Odporúča sa :
 • Selén –  je esenciálny minerál a tvorí súčasť glutation peroxidázy, čím podporuje využitie glutatiónu v antioxidačnej aktivite. Odporúčané množstvo selénu pre dospelých je 55 mcg. Toto je založené na množstve potrebnom na maximalizáciu produkcie glutatiónperoxidázy. V štúdii, kde sa skúmal účinok doplnkov selénu u 45 dospelých s chronickým ochorením obličiek sa ukázal významný nárast hladín glutatiónperoxidázypri dennej dávke 200 mcg selénu denne po dobu troch mesiacov.
  Ako najlepšie zdroje selénu sa uvádzajú hovädzie mäso, kuracie mäso, ryby, mäso z orgánov, tvaroh, hnedá ryža a para orechy.
  Ďalej je dôležité si uvedomiť, že tolerovateľná horná hranica príjmu (UL) je stanovená na 400 mcg za deň. Kvôli možnej toxicite treba selén vo forme doplnkov užívať opatrne.
  U väčšiny zdravých dospelých zabezpečí vyvážená strava s potravinami bohatými na selén adekvátne hladiny selénu – a teda aj zdravé hladiny glutatiónu.

Zdroje:

1.Sinha, R. at all. Oral supplementation with liposomal glutathione elevates body stores of glutathione and markers of immune function. Eur J Clin Nutr. 2018 Jan;72(1):105-111.

2. Minich, D.M.; Brown, B.I. A Review of Dietary (Phyto)Nutrients for Glutathione Support. Nutrients 2019, 11, 2073.
 

Mohlo by sa vám tiež páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *