Metóda TRE ® je unikátna metóda práce s telom, kedy sa sériou jednoduchých cvikov aktivuje prirodzený reflex svalového trasu – Tzv. neurogénne chvenie. Trasenie uvoľňuje prebytočné napätie vo svaloch a pomáha upokojovať nervový systém

Techniku zaviedol Dr. David Berceli, PhD. Viac o ňom a technike je možné sa dozvedieť  na

www.traumaprevention.com

Najvýraznejší prínos tejto metódy je v eliminácií prejavov chronického stresu, napätia, symptómov prežitej traumatickej udalosti, ale aj rôznych fyzických zranení.

Stres, napätie a trauma sú doprevádzané príznakmi nielen psychologického, ale aj fyzického charakteru. Naše fyziologické reakcie na stres nie sú ovplyvniteľné vôľou. Prítomnosť pravidelného veľkého množstva stresu, napätia, prípadne prežitie traumatickej udalosti môže viesť k disbalancii v našom nervovom systéme a následne k neadekvátnym reakciám organizmu na nasledujúce stresové situácie. Pri dlhodobom strese postupne dochádza k narušeniu fyziologických procesov tela, ktoré riadia prirodzené uvoľnenie po prežití stresujúcej situácie.

TRE® ponúka spôsob, ako zharmonizovať telesné fyziologické procesy a uvoľniť zátaž aj z rôznych starých „zranení“ bez potreby o danej problematike hovoriť.

V čom ešte pomáha metóda TRE ®

 • redukuje problémy so spánkom (nespavosť, problém so zaspávaním, nočné prebúdzanie)

 • Pomáha bojovať s úzkosťami, depresiami, panickými záchvatmi, intruzívnymi myšlienkami

 • pomáha pri liečbe porúch prijmu potravy

 • redukuje výskyt konfliktov (najmä vzťahových – na pracovisku, v rodine…)

 • znižuje bolesti svalov, chrbta

 • zvyšuje flexibilitu

 • pomáha liečiť a regenerovať staré fyzické zranenie (športové úrazy)

 • zvyšuje vitalitu, energiu, pozitívnu náladu

 • zvyšuje emocionálnu odolnosť

 • podporuje relaxáciu a schopnosť meditovať

 • zvyšuje/upravuje/zlepšuje sexuálnu aktivitu

 • podporuje prepájanie tela s mysľou

 • zvyšuje imunitu a celkové zdravie

Pre koho je metóda TRE® vhodná

 • pre každého, kto je preťažený prácou, prípadne sa potýka so zvýšenými nárokmi na zvládanie stresujúcich situácií, nevie sa uvoľniť, má neadekvátne reakcie na kritické situácie (výbuchy hnevu, prehnaná úzkosť, obava, plačlivosť, negativizmus), trpí poruchami spánku, pozornosti…

 • pre kohokoľvek, kto cíti určité napätie a má potrebu nájsť spôsob, ako sa uvoľniť a cítiť sa dobre

 • pre ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, chcú nájsť vnútornú rovnováhu, pochopiť reakcie svojho tela a naučiť sa vnímať emócie a pracovať s nimi

 • pre všetky vekové kategórie, u detí je to orientačne od cca 6-7 rokov.

Aká je najväčšia výhoda metódy TRE® ?

TRE® je možné postupne praktizovať aj samostatne bez prítomnosti sprievodcu/terapeuta. Nakoľko neurogénne chvenie je vlastne úplne fyziologický mechanizmus a súčasť stresovej reakcie, dokážeme si techniku aktivovania  chvenia veľmi rýchlo osvojiť. Dôležitejšie je následné osvojenie si správnej regulácie chvenia a techniky ako s ním pracovať. Ďalej je dôležité, čo chce klient touto metódou dosiahnuť a na čo sa zameriame. Pre niekoho preto stačia 1-2 stretnutia s terapeutom, u niekoho je to beh na dlhé trate. Do úvahy musíme pritom vziať aj faktory ako schopnosť vysporiadať sa so zmenou, schopnosť adaptácie organizmu, vyčerpanie organizmu vplyvom nahromadeného chronického stresu, prípadne pridružené ochorenia a i. V ťažších prípadoch sú vždy potrebné viaceré sedenia s poskytovateľom TRE metódy a bude sa vyžadovať osobitný prístup. V zásade platí, že vždy je lepšie postupovať pomaly a zostávať v pocite bezpečia, než zaťažiť organizmus zmenami. Je dôležité sa snažiť čo najviac si uvedomovať svoje telo, rešpektovať jeho potreby a limity a nechávať priestor pre integráciu zmien.

Metóda TRE® ma zaujala – aké sú ďalšie kroky?

K individuálnym sedeniam metódy TRE® sa môžete v našom inštitúte dostať dvoma spôsobmi. Jedným z nich je, že absolvujete u nás vstupnú konzultáciu, pri ktorej podrobne určíme mieru disharmónie/disbalancie vo vašom organizme.  Ak vyhodnotíme, že je metóda TRE® vhodná pre vás, budú vám ponúknuté individuálne sedenia v rámci balíčka navrhnutých regeneračných/terapeutických nástrojov.

Pokiaľ nemáte záujem absolvovať vstupnú konzultáciu, máte možnosť dohodnúť si individuálne sedenia v nasledujúcom režime: 

Všetky ďalšie informácie, prebiehajúce kurzy, workshopy nájdete na stránke: