Metóda TRE®

Metóda TRE ® je unikátna metóda práce s telom, kedy sa sériou jednoduchých cvikov aktivuje prirodzený reflex svalového trasu. Trasenie uvoľňuje prebytočné napätie vo svaloch a pomáha upokojovať nervový systém

Techniku zaviedol Dr. David Berceli, PhD. Viac o ňom a technike je možné sa dozvedieť  na

www.traumaprevention.com

V čom pomáha metóda TRE®?

Najvýraznejší prínos tejto metódy je v eliminácií prejavov chronického stresu, napätia, symptómov prežitej traumatickej udalosti, ale aj rôznych fyzických zranení.

Stres, napätie a trauma sú doprevádzané príznakmi nielen psychologického, ale aj fyzického charakteru. Naše fyziologické reakcie na stres nie sú ovplyvniteľné vôľou. Prítomnosť pravidelného veľkého množstva stresu, napätia, prípadne prežitie traumatickej udalosti môže viesť k disbalancii v našom nervovom systéme a následne k neadekvátnym reakciám organizmu na nasledujúce stresové situácie. Pri dlhodobom strese postupne dochádza k narušeniu fyziologických procesov tela, ktoré riadia prirodzené uvoľnenie po prežití stresujúcej situácie.

TRE ® ponúka spôsob, ako zharmonizovať telesné fyziologické procesy a uvoľniť zátaž aj z rôznych starých „zranení“ bez potreby o danej problematike hovoriť.

 

V čom ešte pomáha metóda TRE ®

 • redukuje problémy so spánkom (nespavosť, problém so zaspávaním, nočné prebúdzanie)

 • redukuje výskyt konfliktov (najmä vzťahových – na pracovisku, v rodine…)

 • znižuje bolesti svalov, chrbta

 • zvyšuje flexibilitu

 • pomáha liečiť a regenerovať staré fyzické zranenie (športové úrazy)

 • zvyšuje vitalitu, energiu, pozitívnu náladu

 • zvyšuje emocionálnu odolnosť

 • podporuje relaxáciu a schopnosť meditovať

 • zvyšuje/upravuje/zlepšuje sexuálnu aktivitu

 • podporuje prepájanie tela s mysľou

 • zvyšuje imunitu a celkové zdravie

Pre koho je metóda TRE® vhodná

 • pre každého, kto je preťažený prácou, prípadne sa potýka so zvýšenými nárokmi na zvládanie stresujúcich situácií, nevie sa uvoľniť, má neadekvátne reakcie na kritické situácie (výbuchy hnevu, prehnaná úzkosť, obava, plačlivosť, negativizmus), trpí poruchami spánku, pozornosti…

 • pre kohokoľvek, kto cíti určité napätie a má potrebu nájsť spôsob, ako sa uvoľniť a cítiť sa dobre

 • pre ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, chcú nájsť vnútornú rovnováhu, pochopiť reakcie svojho tela a naučiť sa vnímať emócie a pracovať s nimi

 • pre všetky vekové kategórie, u detí je to orientačne od cca 10 rokov.

Aká je najväčšia výhoda metódy TRE® ?

TRE ® je možné cvičiť aj samostatne bez prítomnosti sprievodcu/lektora, akonáhle sa dotyčný naučí regulovať svoj proces uvoľňovania napätia a stresu. Štandardne postačuje na osvojenie si metódy 4-6 sedení s lektorom, po ktorých je klient schopný samostatne praktikovať metódu v pohodlí domova. Samozrejme do úvahy musíme vziať aj ďalšie faktory ako množstvo nahromadeného chronického stresu, prípadne pridružené problémy spojené s chronickým stresom, ako napríklad mierne stavy depresií, či úzkosti. V tomto prípade bude pravdepodobne potrebné viac sedení s poskytovateľom TRE metódy a bude sa vyžadovať osobitný prístup. Vždy je lepšie postupovať pomaly a zostávať v pocite bezpečia, než zaťažiť organizmus zmenami. Je dôležité sa snažiť čo najviac si uvedomovať svoje telo, rešpektovať jeho potreby a limity a nechávať priestor pre integráciu zmien.

Všetky ďalšie informácie, prebiehajúce kurzy, workshopy nájdete na stránke: