TRE® je unikátna metóda práce s telom, kedy sériou jednoduchých cvikov aktivujeme prirodzený reflex svalového trasu. Trasenie uvoľňuje prebytočné napätie vo svaloch a pomáha upokojovať nervový systém.

Techniku zaviedol Dr. David Berceli, PhD. Viac o ňom a technike je možné sa dozvedieť  na

www.traumaprevention.com

 

Stres, napätie a trauma sú doprevádzané príznakmi nielen psychologického, ale aj fyzického charakteru. Naše fyziologické reakcie na stres nie sú ovplyvniteľné vôľou. Prítomnosť pravidelného veľkého množstva stresu, napätia, prípadne prežitie traumatickej udalosti môže viesť k disbalancii v našom nervovom systéme a následne k neadekvátnym reakciám organizmu na nasledujúce stresové situácie. Pri dlhodobom strese postupne dochádza k narušeniu fyziologických procesov tela, ktoré riadia prirodzené uvoľnenie po prežití stresujúcej situácie.

TRE® ponúka spôsob, ako zharmonizovať telesné fyziologické procesy a uvoľniť zátaž i z rôznych starých „zranení“ bez potreby o danej problematike hovoriť.

 

V čom pomáha metóda TRE®

  • znižuje stres, napätie, úzkosť, symptómy traumatickej udalosti
  • problémy so spánkom
  • bolesti svalov, chrbta
  • zvyšuje vitalitu, flexibilitu, energiu, pozitívnu náladu

Pre koho je metóda TRE® vhodná

  • pre každého, kto je preťažený prácou, prípadne sa potýka so zvýšenými nárokmi na zvládanie stresujúcich situácií, nevie sa uvoľniť, má neadekvátne reakcie na kritické situácie (výbuchy hnevu, prehnaná úzkosť, obava, plačlivosť, negativizmus), trpí poruchami spánku, pozornosti…
  • pre kohokoľvek, kto cíti určité napätie a má potrebu nájsť spôsob, ako sa uvoľniť a cítiť sa dobre
  • pre ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať, chcú nájsť vnútornú rovnováhu, pochopiť reakcie svojho tela a naučiť sa vnímať emócie a pracovať s nimi
TRE® je možné cvičiť aj samostatne, akonáhle sa dotyčný naučí regulovať svoj proces uvoľňovania. Vždy je lepšie postupovať pomaly a zostávať v pocite bezpečia, než zaťažiť organizmus zmenami. Je dôležité se snažiť co najviac si uvedomovať svoje telo, rešpektovať jeho potreby a limity a nechávať priestor pre integráciu zmien.
Opatrne treba postupovať u ľudí, ktorí trpia chronickým onemocnením fyzického (najmä kardiovaskulárne ochorenia), psychického charakteru, prípadne zažívajú veľmi náročné životné obdobie. TRE® môže býť významnou podporou na ceste k nájdeniu rovnováhy, uzdraveniu, či zníženiu symptómov ochorenia, v tomto prípade sú ale vhodné individuálne sedenia/lekcie a v závislosti od závažnosti aj vzájomná spolupráca s odborníkom.

Termín kurzu:

7. apríla -12. mája 2020

 

Kedy: každý utorok od 18:00-20.00 (dokopy 6 lekcií) + 1 individuálna konzultácia

Kde: Brighter life Center, Bratislava

 

Čo si so sebou priniesť: voľné oblečenie, nohavice

Čo od kurzu očakávať:

V priebehu 6 lekcií kurzu na účastník naučí detailne sériu cvičení, ktoré spúšťajú samoregulačný proces uvoľňovania napätia a stresu z tela. Pochopí fyziologické princípy vzniku stresovej situácie a patológiu, ktorá vzniká pri neprimeranom dlhotrvajúcom strese. Naučí sa lepšie vnímať svoje telo a jeho reakcie na emócie, naučí sa rozpoznať znaky preťaženia počas uvoľňovania napätia a tým rešpektovať potreby/limity vlastného tela a nechávať priestor pre integráciu zmien.

Po úspešne zvládnutej schopnosti samoregulácie uvoľňovania napätia je účastník schopný vykonávať metódu samostatne bez potreby kontroly facilitátorom. 

Podmienky účasti:

Je vhodné, aby sa účastník zúčastnil na všetkých 6 lekciách kurzu, na každej lekcii sa budú preberať aj teoretické informácie, ktoré v prípade neúčasti môžu následne chýbať. Vo výnimočných prípadoch sa absencie a náhrada lekcie budú riešiť individuálne.

Pred účasťou na seminári je potrebné vyplniť Vstupný formulár a odovzdať ho na prvej lekcii.

 

POZOR: Skupinového kurzu sa nemôžu zúčastniť tehotné a dojčiace ženy, ľudia s akútnym ochorením, s diagnostikovaným chronickým ochorením fyzického a psychického charakteru, ľudia s operáciou alebo zlomeninou v období posledných 2 mesiacov

 

V prípade, že sa chcete na kurz prihlásiť, kontaktujte nás na čísle 0911 443 699, prípadne vyplňte kontaktný formulár.