Metóda – The Journey

Metóda The Journey (Cesta) predstavuje súbor techník a nástrojov, ktoré výrazne pomáhajú žiť krajší a vedomejší život. Jednotlivec postupne získava schopnosť objaviť v sebe rôzne neefektívne vzorce správania, dokáže  získať prístup k svojej vnútornej intuícii a múdrosti. Jedinec postupne dokáže integrovať nespracované negatívne spomienky a traumatické udalosti a uvoľniť potláčané emócie.

Autorkou metódy je američanka Brandon Bays,  ktorá vychádzala z teórie, že potlačené spomienky a emócie môžu mať negatívny vplyv na fyzickú a emocionálnu pohodu, a preto môžu byť zodpovedné za akékoľvek súčasné obavy alebo problémy, s ktorými sa človek stretáva.

balance

Brandon Bays bol v roku 1992 diagnostikovaný veľký nádor, ktorý sa rozhodla liečiť prirodzeným holistickým liečebným prístupom. Spôsob liečby, ktorý si vybrala integroval jej osobné znalosti výživy, kineziológie, meditácie, bylinkovej medicíny a neurolingvistického programovania. Brandon odmietla všetky ďalšie lekárske zákroky, ako boli lieky a chirurgické zákroky a údajne jej vlastný liečebný režim viedol k úplnému vyliečeniu nádoru už po šesť a pol týždni.

Po svojom zotavení pokračovala v zdokonaľovaní svojich osobných skúseností a objavov v prístupe, ktorý je dnes známy ako Journey Therapy, s cieľom pomôcť ostatným pri riešení ich vlastných psychických a fyzických zdravotných problémov.

V súčasnosti vedie Brandon spolu so svojim mužom transformačné semináre po celom svete a pomáha tak ľuďom žiť plnohodnotnejší život.

Metóda Cesta je rozšírená aj na Slovensku už niekoľko rokov. Pri jej šírení mali veľký podiel nadšenci, ktorí si osobne prešli úspešnou transformáciou a pozitívne zmeny ich motivovali v ďalšom šírení tejto univerzálnej metódy. Jedným z nich je aj Michal Andrejco (zakladateľ kliniky MEDANTE a organizátor seminárov Cesta na Slovensku), ktorému metóda Cesta pomohla dostať sa z vážnych zdravotných problémov a otvorila mu cestu k  novým možnostiam. Viac o jeho príbehu sa dočítate TU.

Viac informácii o metóde Cesta, o seminároch, prípdadne zoznam poskytovateľov metódy nájdete na stránke: www.brandonbays.sk

Aké problémy môžeme riešiť pomocou metódy Cesta?

 • akékoľvek bloky a obmedzenia, ktoré v živote pociťujeme

 • zdravotné problémy

 • syndróm vyhorenia, hľadanie zmyslu života

 • nízke sebavedomie

 • depresie a stavy úzkosti

 • rodinné problémy a nefungujúce vzťahy

 • neplodnosť 

 • zneužívanie

 • neschopnosť presadiť sa

 • opakujúce sa emócie ako je strach, smútok, hnev, pocit viny…

 • nezdravé presvedčenia a prísahy

 • fóbie

 • anorexia a bulímia

 • závislosti

 • vyrovnanie sa so stratou blízkych

 • všetko ostatné, čo vás trápi

Typy procesov/sedení

Emocionálna Cesta

Ide o základný proces, v ktorom sa do spomienky uloženej v bunkovej pamäti dostanete cez prechod vrstvami emócií súvisiacich s vaším problémom. Túto spomienku si vyčistíte a odblokujete, doprajete si odpustenie (aj druhým) a prevediete integráciu nového uvedomenia do budúcnosti. Zistenie, aké emócie v sebe skutočne nosíme, je väčšinou silný zážitok. Často totiž cítime 2-3 emócie, ktoré sú na povrchu, ale nemáme prístup ku skutočnej príčine, prečo sa cítime, ako sa cítime.

Fyzická cesta

V tomto procese sa jednoduchým spôsobom vydáte do tela priamo k miestu (orgánu), kde sa vyskytuje nemoc či blok. Spomienka, ktorá sa objaví, sa spracuje podobne ako u Emocionálnej cesty. Používa sa hlavne u fyzických problémoch, ochoreniach, ale aj u iných problémoch, napr. starých presvedčeniach, konkrétnych vzorcoch správania a pod.

Ego proces

Tento proces vychádza z typológie Enneagramu – 9 vzorcov, podľa ktorých sa chováme a reagujeme na okolie. Pred procesom najprv potrebujeme zistiť, do ktorej skupiny patríte, prípadne ku ktorému typu správania máte najbližšie. V procese sa potom odhalí, čo stojí v pozadí vašich problémov práve z hľadiska egotypu.

Proces Zmyslu života

Je to veľmi zaujímavý proces, v ktorom objavíte, čo je skutočným zmyslom vašeho života, čo sa máte naučiť, prípadne prečo sa vám v živote deje to, čo sa vám deje. Používa sa hlavne v prípadoch, keď klient stráca zmysel a motiváciu v živote.

Proces hojnosti

Ide o proces, pri ktorom zisťujete, v ktorej oblasti vašeho života máte bloky, ktoré vám bránia žít naplnený život vo všetkých jeho oblastiach. Dostanete sa k vnútorným tichým sabotérom, presvedčeniam, ktoré následne čistíte. Jedná sa hlavne o oblasti vzťahov, kariéry, osobného rastu, financií, ale i ďalších oblastí, ktoré vám přinášajú do života hojnosť.

Metóda The Journey ma zaujala – aké sú ďalšie kroky?

K individuálnym sedeniam metódy The Journey sa môžete v našom inštitúte dostať dvoma spôsobmi. 

Jedným z nich je, že absolvujete u nás vstupnú diagnostiku, pri ktorej podrobne určíme mieru disharmónie/disbalancie vo vašom organizme.  Ak vyhodnotíme, že je metóda The Journey vhodná pre vás, budú vám ponúknuté individuálne sedenia v rámci balíčka navrhnutých regeneračných/terapeutických nástrojov.

Pokiaľ nemáte záujem absolvovať vstupnú diagnostiku, máte možnosť dohodnúť si individuálne sedenia v nasledujúcom režime: 

Cena individuálnych sedení

Jednorázové stretnutie

Cena : 75 eur/2 hodiny
Predĺženie: 25 eur/hod.

Balíček: 3 stretnutia

Cena : 200 eur/3 dvojhodinové sedenia
Predĺženie: 20 eur/hod.