V inštitúte vitality HELTENS  Vám ponúkame diagnostiku stresu prístrojom MaxPulse od firmy Medicore, čím sa snažíme  zabezpečiť čo najkomplexnejšie diagnostické služby pre našich klientov.

Prístroj MAX PULSE Medicore je lekársky screeningový prístroj schválený FDA a je určený pre lekárov, poradcov a trénerov. Prístroj funguje na báze photoplethysmografie, čo je vlastne neinvazívna technika zameraná na meranie množstva krvného toku prechádzajúceho orgánom alebo inou časťou tela. Používa sa k hodnoteniu cirkulácie, variability srdcovej frekvencie, funkcie autonomného nervového systému, vďaka čomu sa diagnostikuje stupeň stresového zaťaženia organizmu. 

Prečo sa v inštitúte vitality tak podrobne zameriavame na stres?

Reakcia ľudí na ohrozujúci podnet vyvoláva v organizme biochemické procesy (stresová reakcia), ktoré majú hlavne pri dlhodobom pôsobení veľmi negatívny vplyv na celý organizmus. Ak stresová reakcia trvá pridlho, ak je organizmus vystavený opakovanému stresu, ovplyvní to výrazne zdravie. Hrozí riziko zhoršeného zvládania stresových situácií a  relatívne pravidelne sa objavujú prehnané emočné reakcie ako napr. výbuchy hnevu, alebo naopak prehnaná plačlivosť, smútok, frustrácia… S tým súvisia následne aj ďalšie prejavy ako napr. úzkosť, depresia, nespavosť, či vyhorenie…

Známky dlhodobého stresu sa samozrejme postupne prejavujú aj na fyzickej úrovni, k najčastejším zdravotným problémom patria:

 • tráviace problémy, žalúdočné vredy

 • kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak

 • znížená/oslabená imunita, častá chorobnosť

 • onkologické ochorenia

 • problémy s otehotnením

 • hormonálna nerovnováha

 • chronický únavový syndróm a i.

Je veľmi dôležité, aby sa nezanedbali príznaky stresu a aby sa v čo možno najkratšom čase podnikli opatrenia na redukciu stresu ako napr.  zaradenie techník zvládania stresových situácií, uvoľnení napätia z tela a regulácií  nervovej sústavy. Čím skôr sa situácia podchytí, tým rýchlejšie môžeme očakávať zlepšenie zdravotného stavu. 

Čo všetko sa dozviem z merania?

Meranie vám poskytne hodnotné informácie o tom, akú máte úroveň stresového zaťaženia, akú máte schopnosť vyrovnať sa so zmenami prostredia, aký je váš únavový index a mnoho ďalších zaujímavých informácií. V našom inštitúte vám urobíme aj záťažový test, kde vieme zistiť, ako sa menia vaše výsledky pri zaťažujúcej stresujúcej situácií. Získate tak veľmi podrobný obraz o fungovaní a odpovedi vášho organizmu na stres. Diagnostika nám taktiež pomáha v lepšom, cielenom nastavení regeneratívnych procesov.

Správa obsahuje:

 • úroveň stresového zaťaženia – telesný, mentálny stres, stresová odolnosť

 • vyváženosť autonómnej nervovej sústavy – pomer sympatikus (stres) vs parasympaticus (relax/pasivita)

 • aktivita autonómnej nervovej sústavy 

 • index únavy 

 • stresové skóre

 • záťažový  stres test

Ako prebieha meranie?

 • vyšetrenie je neinvazívne, bezbolestné

 • Trvá cca 3 min

 •  vykonáva sa pomocou PPG sondy, ktorá sa umiestni na ukazovák ľavej ruky.

 • je úplne bezpečné bez akýchkoľvek vedľajších účinkov

Diagnostika stresu ma zaujala- aké sú ďalšie kroky?

Diagnostiku môžete absolvovať v rámci úvodnej vstupnej konzultácie. Ak nemáte záujem o konzultáciu, viete sa objednať len na zmeranie stres skóre, ktoré zahŕňa meranie a sprievodný výstup.

maxpulse

Zmeranie stres skóre
30 eur/40 min.