Dýchanie je základom života. Bez dychu nie sme schopní fungovať. Dýchanie udržuje život tým, že poskytuje kyslík potrebný na metabolizmus a odstraňuje vedľajší produkt týchto reakcií, oxid uhličitý. Je tiež jedným z hlavných regulátorov pH v tele a má vplyv na autonómny nervový systém, obehový systém a metabolizmus. Dýchací systém zároveň zabezpečuje očistu tela od toxínov. Výdychom dokážeme z tela odstrániť viac ako 70 % škodlivých látok, vrátane emočných toxínov.

V dnešnej dobe je dôležité uvedomiť si silu dychu omnoho viac ako kedykoľvek predtým. Žijeme v rýchlej a veľmi stresujúcej dobe, ktorá výrazne ovplyvňuje naše dýchanie a to následne ovplyvňuje funkčnosť našich orgánov. Aktuálna situácia a tlak na výkon podnecujú potrebu vzniku rôznych podporných terapií, ktoré pomáhajú kompenzovať vysoké pracovné nasadenie a stresujúce podmienky. Je zaujímavé, že vo väčšine týchto podporných kompenzačných terapií hrá dôležitú úlohu práve správne dýchanie a cielené dychové praktiky.

„Dych je prúd života, ktorý spája telo a myseľ… pomáha udržať pozornosť, tvorí kotvu, ktorá ťa pripúta k prítomnému okamihu a ktorá ťa vedie späť, keď ti blúdi myseľ. Dych slúži tomuto účelu.“

Aj keď ide o základný životný proces, nie každý z nás vie dýchať „zdravo a správne“. Prirodzený dychový vzorec býva často narušený sedavou prácou, zlým držaním tela, okolím ( stiahni brucho, stoj v pozore) či nesprávne zvoleným odevom. Správne dýchanie je však kľúčová zručnosť pre zdravý život – podobne ako čistenie zubov.

Dýchací systém zabezpečuje očistu tela od toxínov. Výdychom dokážeme z tela odstrániť viac ako 70 % škodlivých látok. Je to tiež jeden z hlavných regulátorov pH v tele a má dôležitý vplyv na nervový systém, obehový systém a metabolizmus.

Psychické zdravie a emocionálna rovnováha býva tiež ovplyvnená dýchaním. Keď sa ocitneme v náročnej situácii, môžeme práve vďaka dychu regulovať naše emócie, vnútorné napätie a upokojiť sa, čo nám dovolí hľadať užitočné riešenia. Keď dlhodobo dýchame nesprávne, môže to viesť k chronickej úzkosti a stresu a dokonca zhoršiť spánok. Nácvik upokojujúcich dychových techník býva prvou voľbou pre ľudí v emocionálne a psychicky náročných povolaniach a dnes už patrí k štandardnej výbave napr. záchranárov, pilotov a zásahových zložiek.

V čom pomáha úprava dychového vzorca?

ZLEPŠUJE

 • činnosť všetkých orgánov

 • činnosť imunitného systému

 • spánok a proces regenerácie

 • zdravé držanie tela

ZVYŠUJE

 • fyzickú, mentálnu a duševnú rovnováhu/kondíciu

 • vitalitu a dlhovekosť

 • odolnosť voči chorobám, posilňuje imunitu

 • ohybnosť, pružnosť tkanív

 • kreativitu a chuť do života

 • hladinu životnej energie

 • psychickú výkonnosť

ZNIŽUJE

 • hladinu stresu

 • svalové napätie/tenziu

 • riziko úzkostí, panických atakov, tetanie, depresie

 • riziko kardiovaskulárnych ochorení a ochorení dýchacieho systému

 • vnímanie akútnej/chronickej bolesti 

Nácvik správneho dychového vzorca je užitočný napr. keď: 

 • máte astmu alebo sa Vám horšie dýcha po prekonaní koronavírusu  

 • zažívate úzkostné stavy alebo panické ataky

 • zažívate chronickú únavu, únavový syndróm

 • trpíte nespavosťou

 • máte vysoký krvný tlak

 • trpíte na IBS alebo iné tráviace ťažkosti

 • máte chronické bolesti

 • ako podporná liečba k fyzioterapii pri zlom držaní tela

 • máte nesprávny dychový vzorec u detí (napr. dýchanie ústami)

 • máte zníženú imunitu 

 • máte dychovú nedostatočnosť pri psychicky/fyzicky náročnejších aktivitách

 • máte mentálne alebo emocionálne náročné povolanie

 • hľadáte rýchly a praktický spôsob pre zdravé zvládnutie stresu

 • je pre vás náročné „vypnúť“ a relaxovať

Pre koho je konzultácia vhodná?

Konzultácia je vhodná pre každého komu záleží na svojom zdraví a pociťuje určité limity vo fyzickej a psychickej oblasti, je vhodná pre všetky vekové kategórie. 

Stretnutie je možné zamerať aj na jeden konkrétny, špecifický problém, ako napr.:

 • dychová nedostatočnosť u ľudí, ktorí prekonali koronavírus a pociťujú problémy s dýchaním

 • úzkostné stavy, panické ataky pri konkrétnej situácií

 • chronické bolesti

 • nesprávny dychový vzorec u detí (napr. dýchanie ústami)

Zdravé dýchanie ma zaujalo – aké sú ďalšie kroky?

K individuálnym konzultáciám techník zdravého dýchania sa môžete v našom inštitúte dostať dvoma spôsobmi.  Jedným z nich je, že absolvujete u nás vstupnú konzultáciu, pri ktorej podrobne určíme mieru disharmónie/disbalancie vo vašom organizme.  Ak vyhodnotíme, že sú techniky zdravého dýchanie vhodné pre vás, budú vám ponúknuté individuálne konzultácie v rámci balíčka navrhnutých regeneračných/terapeutických nástrojov. Pokiaľ nemáte záujem absolvovať vstupnú konzultáciu, máte možnosť dohodnúť si individuálne sedenia.