Individuálni klienti si môžu v našom inštitúte vybrať z bohatej ponuky služieb zameraných na riešenie rôznych životných výziev. Na túto problematiku sa pozeráme komplexne, podporujeme u klientov fyzické, duševné zdravie, či osobnostný rozvoj. Individuálni klienti majú na výber osobné stretnutia alebo skupinové kurzy. V prípade, ak preferujete individuálne konzultácie, pokračujte prosím v čítaní na tejto stránke. Ak vás zaujímajú skupinové kurzy, prejdite prosím na stránku: Vzdelávanie

Naším základným pilierom je: Poradenstvo “ šité na mieru“. 

S čím vám vieme pomôcť

Oblasť, v ktorej dosahujeme výborné výsledky, je naozaj široká. Nakoľko používame v praxi metódy, ktoré štartujú ozdravné procesy v organizme na fyzickej aj psychickej úrovni, vieme vám pomôcť zlepšiť zdravotný stav pri rôznych akútnych aj chronických problémoch. Ako príklad uvádzame: 

Fyzické zdravie

 • onkologické ochorenia

 • kardiovaskulárne ochorenia

 • diabetes a metabolický problém

 • alergie/ekzémy a iné kožné problémy

 • neplodnosť

 • tráviace problémy

 • nespavosť/únava, chronický únavový syndróm

Psychické zdravie

 

 • chronický stres, napätie, tenzia

 • traumatizujúca skúsenosť

 • úzkosti, depresie

 • fóbie, strachy

 • nízka sebadôvera, sebahodnota

 • výbuchy hnevu

 • vyhorenie

Osobnostný rozvoj 

 • asertivita

 • nastavenie hraníc

 •  vystupovanie pred publikom

 •  zlepšenie hlasového prejavu

 •  zvládanie konfliktných situácií

 • emočná stabilita

Ako prebieha stretnutie

1. KROK – Vstupná konzultácia

Najefektívnejší spôsob spolupráce, ktorý sa nám osvedčil, je založený na absolvovaní vstupnej konzultácie, kde si preberieme vaše problémy, očakávania, vyhodnotíme váš aktuálny stav a navrhneme podporný program. Základom vstupnej konzultácie je rozhovor, prípadne vám môžeme doporučiť doplňujúce diagnostické vyšetrenia, ktoré môžu pomôcť lepšie vyhodnotiť váš aktuálneho zdravotný stav. Okrem toho tvorí súčasť vstupnej konzultácie aj zhodnotenie vašich očakávaní a predstavenie potenciálnych riešení. Väčšinou dochádza k vzájomnej dlhodobejšej spolupráci z dôvodu optimálneho zvládnutia metodiky používaných transformačných techník a podpory prestavenia klientových zaužívaných negatívnych stereotypov. Celkový počet stretnutí záleží od vzájomnej dohody a očakávaní klienta. Pri dosahovaní žiadaných cieľov je vstupná konzultácia ideálny začiatok, nakoľko sa často krát stáva, že klient má požiadavku absolvovať konktrétnu podpornú metódu(napr. TRE®), ale reálne nie je preňho v daný moment vhodná a mohla by mu skôr uškodiť.

Vstupná konzultácia vás k ničomu nezaväzuje. Ak by ste sa rozhodli, že vám doporučená forma vzájomnej spolupráce nevyhovuje, nemusíte v nej pokračovať.

2. KROK – Poradenstvo/podporné terapie

Vstupná konzultácia nám pomáha čo najlepšie optimalizovať poradenstvo vedúce k zlepšeniu stavu našich klientov. V poradenstve sa opierame o úspešné inovatívne techniky/metódy, z ktorých niektoré sú na Slovensku ešte relatívne málo známe. Každý jeden klient dostáva program šitý na mieru, ktorý zodpovedá jeho individuálnym potrebám. Celkove je fungovanie poradenstva nastavené na vzájomnej spolupráci. Klient odchádza domov s návodom a praktickými doporučeniami, ktoré postupne zlepšujú jeho zdravotný stav. V prípade potreby sú súčasťou doporučení pre klientov aj špecializované vysoko účinné výživové doplnky. 

V našej poradni Vám vieme pomôcť zmierniť, prípadne odstrániť  rôzne životné výzvy. Výsledok samozrejme závisí od mnohých faktorov, ako napríklad dĺžka a intenzita problému, ochota spolupracovať a prípadne meniť zaužívané návyky a zlozvyky. 

Jednotlivé odporúčania sú založené na:

 • Tradičných účinných postupoch
 • Overených terapiách
 • Vedecky overených dátach
 • Osobných skúsenostiach profesionálov
 • Celostnom/holistickom prístupe k ochoreniam

Medzi často využívané podporné metódy na zlepšenie vášho zdravotného stavu (chronický stres, nespavosť, syndróm vyhorenia, či úzkosti) patria prelomové metódy ako napr. TRE® metóda, metóda The Journey, techniky uvoľnenia stresu pomocou všímavosti a i.