Služby

Ponúkame

HELTENS inštitút vitality ponúka zaujímavé služby pre firmy aj individuálnych klientov. V oboch prípadoch ponúkame buď praktické skupinové školenia, workshopy zamerané prevažne na stres manažment, alebo individuálne, vysoko personalizované sedenia šité na mieru. U jednotlivcov sa sústredíme na komplexný, špecializovaný prístup, ktorý rieši problematiku akútneho a chronického stresu a s tým súvisiace komplikácie (zhoršené zvládanie stresových situácií, prudké emočné reakcie, poruchy spánku, úzkosti, depresie, syndróm vyhorenia, zhoršená adaptabilita a i.). Mnohé z používaných techník, metód, či diagnostík sú jedinečné a na Slovensku doteraz nepoužívané.

S hrdosťou môžeme povedať, že sme na Slovensku priekopníci v používaní inovatívnych metód pri práci s napätím, stresom a problémami s tým súvisiacimi.

V prípade, že Vás táto problematika zaujala, pokračujte prosím vo vybranej podkategórii služieb.