Služby

V našom Inštitúte vitality sa zameriavame na podporu zdravia a celkovej vitálnosti ľudského jedinca. Organizmus vnímame komplexne, pričom pri riešení zdravotných a emocionálnych problémov uplatňujeme holistický prístup.

Základné poskytované služby:

DIAGNOSTIKA ZDRAVOTNÉHO STAVU

  • analýza celkového zdravotného stavu špičkovým certifikovaným diagnostickým prístrojom Sensitive Imago 530

  • analýza energetického/emocionálneho stavu organizmu certifikovaným prístrojov Aureola S

  • analýza energetického stavu akupunktúrnych dráh prístrojom využívajúcim princíp metódy EAV – Supertornic

PORADENSTVO

  • Poradenstvo šité na mieru – vysoko špecializované poradenstvo v oblasti zlepšenia zdravotného stavu, ktoré je založené na:

overených detoxikačných postupoch a protokoloch

vysokoúčinných bylinných a informačných preparátoch

vitaminoterapii

metóde čiastočného hladovania

princípoch energetickej medicíny

princípoch tradičnej čínskej medicíny

metódach odstraňujúcich stres a napätie z organizmu

metódach odstraňujúcich energetické a emočné bloky

Inštitút sa zameriava aj na organizovanie edukačných kurzov pre verejnosť.