Služby

Inštitút vitality HELTENS ponúka profesionálne diagnostické, poradenské a edukačné služby v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu. Reaguje tak na zvýšenú potrebu starostlivosti o zdravie a celkovú psychickú/fyzickú vitalitu, ktorá pramení zo súčasného životného trendu ľudskej populácie. Ľudský organizmus vnímame komplexne, pričom pri riešení zdravotných a emocionálnych problémov uplatňujeme holistický prístup.

PONÚKAME

Diagnostika zdravia

Podrobná analýza zdravotného stavu certifikovaným diagnostickým biorezonančným prístrojom

Analýza DNA

V spolupráci so zahraničnými laboratóriami ponúkame genetické testy mapujúce gény ovplyvňujúce zdravie a vitalitu.

Metóda TRE®

Unikátna vysoko efektívna somatická metóda na odstránenie napätia, stresu a tráum.

metóda the journey

Celosvetovo uznávaná liečebná a transformačná metóda, ktorá pomáha dosiahnuť zdravší a plnohodnotnejší život.

Stres manažment

Špecializované a odborné poradenstvo zamerané na diagnostiku a elimináciu chronického stresu.

Školenia a workshopy

Interaktívne edukačné kurzy a školenia v oblasti prevencie chorôb a udržania vitality

SpolupracujemE

Nordic Laboratories
Joalis
Joalis
Metóda Cesta
Metóda Cesta
Metóda TRE
Metóda TRE
Brighter Life Center

Nordic Laboratories – Genetické testovanie

Spoločnosť Nordic Laboratories bola založená v roku 1998 s cieľom poskytnúť odbornej aj širokej laickej verejnosti profesionálne  laboratórne testovanie zamerané na rôzne zdravotné potiaže ako napríklad potravinová alergia, autizmus, chronická únava, hormonálna dysfunkcia, genetika, gastrointestinálne poruchy, detoxikácia či kardiovaskulárne problémy. Postupne sa tieto  laboratória stali popredným európskym leadrom v ponuke genetických a iných špecifických laboratórnych testov. K ich stálej klientele patria v súčasnosti nielen viaceré krajiny Európskej Únie, USA, Blízkeho východu, ale aj napríklad Južnej Afriky či Honkongu.

Vedeckí pracovníci zo spoločnosti Nordic sa zameriavajú na vývoj a poskytovanie najspoľahlivejších, vedecky overených laboratórnych testov na trhu funkčnej medicíny. Vďaka mnohoročnej praxi získali širokú škálu skúseností, nadviazali úzku spoluprácu s významnými laboratóriami a poskytli testovanie a pomoc odborníkom z celého sveta.

Hlavným cieľom spoločnosti je: úspešná liečba pacientov. Spoločnosť si uvedomuje, že úspešná liečba vyžaduje účinnú diagnostiku. Preto sa snažia svojim klientom poskytovať vedecky dokázané, presné a spoľahlivé testy.

Viac informácií o spoločnosti Nordic Laboratories nájdete na tomto odkaze:

Z dôvodu zvyšovania nárokov nielen na kvalitu genetických testov ale následne aj na interpretáciu výsledkov spoločnosť Nordic Laboratories nadviazala spoluprácu s firmou DNAlife, ktorá sa venuje nutrigenetickej a nutrogenomickej oblasti.

Nutrigenetika je vedný odbor, ktorý študuje vzájomný vplyv génov a jednotlivých živín (nutrientov) z potravy. Centrom záujmu tohto vedného odboru sú interakcie medzi nutrientmi a potravinovými bioaktívnymi látkami na jednej strane a medzi genómom na molekulárnej úrovni na strane druhej.
Nutrigenetické výskumy sa snažia identifikovať gény, ktoré u niektorých jedincov zvyšujú náchylnosť na obezitu, cukrovku, rakovinu, závažné srdcové a cievne choroby, i ďalšie choroby. Je to veda, ktorá skúma účinok genetických variantov na odlišné biologické odpovede po konzumácii jednotlivých živín.

Nutrigenomika je ďalším odborom humánnej genetiky,
ktorý dáva odpovede na otázky úlohy a vplyvu živín a biologicky aktívnych látok zo stravy na tzv. expresiu génov. Rozumie sa tým určitý „potenciál“ stravy (živín, nutrientov) vplývať a meniť vlastnosti konkrétnych génov a následne aj bielkovín u ľudí.

Nutrigenomika nám dáva odpoveď na to, ako nutrienty modulujú expresiu (vlastnosti) génov a bielkovín a ako prostredníctvom týchto vplyvov zasahujú živiny zo stravy do metabolizmu buniek jednotlivých telesných orgánov a štruktúr.

Viac informácií o spoločnosti DNAlife nájdete na tomto odkaze:

Aktuálne spoločnosť Nordic Laboratories v spolupráci s firmou DNAlife ponúkajú pre širokú verejnosť  šesť typov (balíčkov) genetických testov, ktoré sa venujú rôznym oblastiam zdravia. Analyzované gény v jednotlivých baličkoch testov sú logicky zoskupené do užších oblastí a podávajú ucelenú informáciu o fungovaní nášho tela a potenciálnych rizikách, prípadne obmedzeniach v spojitosti s expresiou génov. Záujemca si tak napríklad v teste DNA DIET môže otestovať ako dokáže spaľovať tuky, ako vníma chuť na sladké, aký má potenciál regulovať hlad a nasýtenie. V teste DNA Šport, ktorý bol vytvorený špeciálne pre športovcov sa sledujú gény súvisiace so svalovou silou, srdcovou, pľúcnou kapacitou, adaptáciou na tréning a mnoho iných. Podrobnejšie sa o jednotlivých balíčkoch genetických testov dozviete na stránke – Genetické testy

Joalis – metóda C.I.C. ( kontrolovaná vnútorná detoxikácia)

Firma Joalis prináša na trh už niekoľko rokov unikátne informačné preparáty. Prípravky Joalis jsou doplnky stravy na čisto prírodnej báze obsahujúce bylinné extrakty. Ich výroba začína maceráciou vhodných bylín. Hlavné prednosti všetkých produktov Joalis je však ich následné spracovanie pomocou špecifických informačných technológií, ktoré optimalizujú ich účinok.

Preparáty Joalis sú spracované tzv. HDTx- technology, technológiou schopnou ukladať spektrálne informácie o toxínoch do nosiča informácii, ktorými sú bežné potraviny. Na základe rozpoznania tejto informácie organizmus aktivuje svoj obranný systém a príslušný toxín tak vylúči svojimi vlastnými silami. Druhou zložkou preparátov Joalis sú rastliny a iné aktívne látky.
Preparáty Joalis teda nedodávajú do tela žiadne umelé chemické látky, ani sami od seba neodstraňujú toxíny – poskytujú organizmu informáciu, ako sa toxínov zbaviť sám s využitím prirodzených samoliečiacich schopností.
Tento proces má dlhodobejší charakter, ústup problémov možno očakávať zhruba po mesiaci, v závislosti od závažnosti problému a čase jeho trvania.

Všetky produkty Joalis sú schválené ako doplnky stravy a pri testoch štátnymi orgánmi boli kladené vysoké požiadavky na ich kvalitu a čistotu.

Viac informácií o firme Joalis nájdete na tomto odkaze:

Brighter Life center

Brighter life Center tvorí  tím oddaných a rozmanitých ľudí, ktorí sa venujú zlepšovaniu života všetkých a v mnohých smeroch. Experimentálnym aj vedeckým prístupom poskytuje zábavné a jednoduché spôsoby pre odhalenie skrytého potenciálu, čo vedie k celkovej pohode s ohľadom na zdravé telo, jasnejšiu myseľ a pokojnú dušu.

Centru sa darí ponechávať veciam jednoduchosť, čo prospieva prirodzenej zvedavosti objavovať a naučiť sa niečo o sebe. Niektoré z ich aktivít sú pre Slovensko v súčasnosti jedinečné.

Brighter Life Centrum sa nachádza v samom srdci centra Bratislavy a je ľahko dostupné verejnou dopravou.

Centrum ponúka pravidelné hodiny jógy, pilatesu, masáže, heartfulness meditácie, access bars školenia a rôzne vzdelávacie workshopy.

Viac informácií o centre nájdete na tomto odkaze: