HELTENS inštitút vitality ponúka zaujímavé služby pre firmy aj individuálnych klientov. Pre firmy ponúkame prevažne V praktické skupinové školenia, workshopy zamerané na stres manažment, ako napríklad správne techniky dýchania a rôzne ďalšie regulačné nástroje na zvládnutie stresových situácií.  U jednotlivcov sa sústredíme na komplexný prístup, ktorý rieši rôznorodú problematiku psychického a fyzického zdravia. Vo veľkej miere pracujeme s reguláciou nervovej sústavy a eliminácie akútneho a chronického stresu, čím postupne dochádza k naštartovaniu ozdravných procesov v ľudskom tele. Pracujeme s veľkých množstvo techník, ktoré sa v zahraničí aktívne používajú, avšak na Slovensku sú zatiaľ málo rozšírené.S hrdosťou môžeme povedať, že sme na Slovensku priekopníci v používaní inovatívnych metód pri práci s napätím, stresom a problémami s tým súvisiacimi.

V prípade, že Vás táto problematika zaujala, pokračujte prosím vo vybranej podkategórii služieb.