Stres náš každodenný, zvykli sme si na teba. Prechodne nás vyburcuješ k lepším výkonom, avšak po čase nám prestávaš slúžiť a my sa potácame v problémoch… Je čas to zmeniť.

Aj keď je stres pre mnohých ľudí bežnou súčasťou života a často krát využívame jeho benefity ako napr. zlepšenie výkonu, je dôležité, aby sme neostali v stresovej reakcii zaseknutí chronicky a aby naša stresová reakcia zdravo oscilovala.

V súčasnej dobe nie je problém sa rýchlo vystresovať, nakoľko stresujúcich podnetov máme na každom kroku dostatok. Ak to nerozpoznáme a prestaneme správne regulovať stres, začneme postupne pociťovať rôzne obmedzenia – začne sa nám zhoršovať trávenie, sme častejšie chorí, podráždení, málo tvoriví, napätí, trpíme chronickou únavou, alebo horším spánkom.

Keď to začína byť neúnosné, začneme hľadať riešenie, chodíme po lekároch, psychológoch, liečiteľoch, kde sa často krát dozvieme verdikt – disregulácia nervovej sústavy – „trpíte chronickým stresom“. V horšom prípade vám nasadí odborník len lieky a nerieši príčinu, v lepšom doporučí naučiť sa techniky na regulovanie stresu. A na to sme tu my.

Našťastie existujú jednoduché a účinné postupy, ktoré dokážu zmeniť spôsob nášho života k lepšiemu a ozdraviť reguláciu nervovej sústavy. V našom inštitúte vás vieme naučiť mnoho cielených techník, ktoré po zaradení do každodenného života prispejú k opätovnému návratu zdravia a vitality. 

Aj keď techník na reguláciu stresu je mnoho a veľa ich je dostupných aj voľne na internete, nie vždy si vie človek správne poradiť. Z našich skúseností je lepšie sa prísť poradiť k špecialistom, nakoľko iné regulačné techniky potrebujete, ak trpíte napríklad depresiami, iné techniky, ak ste vyhoreli, iné ak máte tráviace problémy.

Kedy je dobré prísť sa poradiť?

Ak by sme mali byť úprimní, nepoznáme ľudí, ktorým by sa nezišli techniky na reguláciu nervovej sústavy. Stabilizačné techniky by sa pomaly mali stať našou bežnou dennou rutinou, hlavne v prípade, ak si chceme udržať pevné zdravie bez liekov. Prečo je to tak?

Na náš život, jeho kvalitu, nevplýva len stres, ktorý spozorujeme, alebo si ho uvedomíme, ako napríklad pracovný stres. V súčasnej dobe je naše telo vystavené permanentnému stresu v podobe environmentálnych stresorov (zhoršená kvalita životného prostredia, zvýšený hluk, preľudnenie), ale aj informačný pretlak, či znížená kvalita potravín. Všetky tieto faktory výrazne vplývajú na kvalitu zdravia a schopnosť tela regulovať stresovú reakciu.

Návšteva v našom inštitúte je zvlášť vhodná, ak máte:

 • onkologické ochorenie
 • autoimunitné ochorenie
 • celkové zníženie imunity
 • poruchy spánku
 • akékoľvek tráviace problémy
 • kardiovaskulárne ochorenie
 • akékoľvek mentálne disbalancie (depresie, úzkosti, burn out)
 • poruchy koncentrácie, pozornosti, strata kreativity, zabúdanie
 • rôzne neurologické poruchy – tetánia, tiky, samovoľné pohyby
 • pravidelný pocit tenzie, napätia, tuhnutia šije…

Aké techniky používame?

Regulovať nervovú sústavu a dostávať ju do postupnej homeostázy je možné viacerými spôsobmi. V našom inštitúte sa zameriavame hlavne na telesné, somatické techniky, ktoré sú extrémne účinné, pretože cielia priamo na fyziologické procesy v organizme. Portfólio regulácii je široké, nakoľko každý sme individualita a môže sa stať, že na niektoré techniky zareagujeme lepšie, na iné menej dobre. Spoločným menovateľom úspechu je však tréning a cielený prístup, ktorý je podrobne vysvetlený na stretnutiach.

Zo somatických techník ako príklad uvádzame:

 • terapeutické dychové cvičenia
 • tapping
 • neurogénne vibrácie
 • bioenergetické stabilizačné cvičenia
 • vokálne vibrácie
 • stimulácia špecifických stabilizačných bodov

Po úspešnom zaradení somatických cvičení začleňujeme do regulácie nervovej sústavy aj rôzne mentálne praktiky vychádzajúce z prvkov všímavosti, vizualizácie, zmeny spôsobu myslenia a pristupovania k výzvam, techniky prijatia, púšťania a i.

V neposlednom rade má veľký vplyv na stres aj strava a životný štýl, ktorý je taktiež predmetom konzultácie. Podľa stresového zaťaženia a odolnosti nastavujeme a doporučujeme vhodnú stravu, výživové doplnky a zmenu životného štýlu.

Správne zregulovať nervovú sústavu, vychytať chyby, dosiahnuť zmeny nie je otázka jedného stretnutia. Je dôležité vnímať, že ak chcete dosiahnuť úspech, potrebujete reálne priložiť ruku k dielu. Bez toto to nejde. Potrebujeme váš sústredený záujem a aktívny postoj. Dobrou správou je, že riešenie máme aj pre ľudí, ktorí sú demotivovaní, vyhorení, apatický a celkove majú problém so sebamotiváciou. Ako podporu v tomto procese využívame napr. aj koučovacie techniky, alebo technické vymoženosti, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť cieľ a neostať zaseknutí na mieste. 

My vám vieme poradiť, nasmerovať vás, doporučiť overené fungujúce stratégie, avšak hlavnú úlohu zohráte v tomto procese vy.   

Služba ma zaujala – aké sú ďalšie kroky?

Na základe skúseností vám doporučujeme absolvovať komplexnú vstupnú konzultáciu, pri ktorej určíme mieru disharmónie/disbalancie vo vašom organizme, vyjasníme očakávania, dohodneme prístup. Na konzultáciu sa viete objednať online. Ak vám nevyhovujú uvedené termíny, prosím kontaktujte nás.