Terapie Access Bars

Barsy predstavujú 32 bodov na hlave, sú prepojené s našimi myšlienkami, emóciami a postojmi, ktoré boli pre nás v rozličných etapách života dôležité.

Keď spustíme proces “Barsov”, je to ako keby sme na počítači zatlačili klávesu „delete“ (vymazať). Dotknutím sa Access bodov dochádza k uvoľneniu elektromagnetického náboja v našom tele. Rozptylom našich myšlienok, pocitov a emócií nám Access body umožňujú vnímať naše telo, vzťahy a veci okolo nás s väčšou jasnosťou a ľahkosťou.

Počas prúdenia Barsov sa spomaľujú a naprávajú mozgové vlny, čo vedie k eliminácii vzorcov nášho správania, ktoré si nesieme v sebe z detstva. Postupne sa stávame v súčasnom živote prítomnejší a naša minulosť sa nepremieta do našej budúcnosti tak ako predtým. Ak necháte aktivovať svoje Barsy, doslovne meníte pravdepodobnosť budúcich možností.

Účinky terapie ACCESS BARS®

 • Rozpúšťa hlavné blokády vo všetkých oblastiach života a tela

 • Odstránenie blokov na psychickej, fyzickej, emocionálnej úrovni

 • Odbúravanie stresu & úzkosti

 • Menej myšlienok

 • Pomoc pri depresii & smútku

 • Vedomá tvorba života a harmonických vzťahov

 • Zlepšenie sústredenosti a pamäte

 • Podpora imunitného systému

 • Odstraňovanie migrén a únavy

 • Obnova trávenia

 • Lepší spánok

 • Menej letargie

 • Viac energie & motivácie

 • Viac slobody

*Vo videu je možné nastaviť české titulky. Kliknite na Settings, potom rozkliknite Subtitles a vyberte jazyk – čeština.

Na akom princípe pracuje terapia ACCESS BARS®?

 • Mozgové vlny sú súčasťou elektromagnetického poľa, ktoré vznikajú okolo mozgu vďaka elektrickej aktivite neurónov. Prístroj EEG dokáže rozlíšiť veľa rôznych vĺn, pričom najčastejšie sa spomína päť z nich – Alfa, Beta, Gama, Delta a Theta.

 • Počas nášho života sú aktívne všetky, jedna však býva v závislosti od okolností dominantnejšia. A ktorá z nich to je, záleží na našom psychickom rozpoložení.

 • Theta vĺn (4 – 8 Hz) nastáva pri hlbokej relaxácii, meditácii a v niektorých fázach spánku. Počas týchto frekvencií dochádza ku skvalitňovaniu dlhodobej pamäti a schopnosti nachádzať neobvyklé riešenia.

 • Vzniká väčšina vizionárskych videní.

 • Každý jogín tiež vie, že v stave aktivácie Theta vĺn dochádza k prehĺbeniu intuície a v niektorých momentoch sa možno stretnúť so svojím vlastným nevedomím.

 • Pri terapii ACCESS BARS® po 15 minútach váš mozog dosiahne tento stav theta, stav hlbokej relaxácie, ktorý aktivuje samoliečbu tela a otvorí priestor vedomia v našich životoch.

 • Elektrický náboj v mozgu je rozptýlený, čo spôsobuje uvoľnenie všetkých energií zachytených v mozgu a tele. „Barsy“ obsahujú všetky obmedzenia, myšlienky, nápady, emócie, úsudky a úvahy, ktoré ste si počas života uložili. To všetko vás teraz obmedzuje a bráni vám v tom, aby ste si vyberali vedome a tvorili svoj život.

Vedecky potvrdené účinky terapie ACCESS BARS®

V roku 2015 uskutočnil popredný neurovedec Dr. Jeffrey Fannin výskum, kde skúmal neurologické účinky Access Bars na 60 účastníkoch.

 

Meraním mozgových vĺn u ľudí pred a po sedení Bars tento výskum odhalil 85% zvýšenie koherencie mozgu. Zistil, že Access Bars má pozitívne neurologické účinky podobné tým, ktoré majú skúsení meditujúci, a tieto výsledky prináša okamžite.
Dr. Terrie Hope, PhD. DNM uskutočnila vedecký výskum účinkov Access Bars® na úzkosť a depresiu, publikovaný v časopise Journal of Energy Psychology v roku 2017.
Niektoré výsledky tejto výskumnej štúdie ukázali:

 

Výsledky tejto pilotnej štúdie

 • Závažnosť symptómov úzkosti sa znížila v priemere o 84,7%

 • Závažnosť symptómov depresie sa znížila v priemere o 82.7%

 • Všetci účastníci preukázali zvýšenie koherencie mozgu

Dr. Hope tiež zaznamenala u účastníkov, ktorí pred 90-minútovým sedením popisovali v minulosti pocit zlyhania, sebakritickosť, stratu potešenia a pod., že všetci udali, že 100% týchto príznakov bolo po sedení vyriešených.

Dr. Terrie Hope Ph.D., DNM, publikovala článok v časopise Journal of Energy Psychology o „Účinkoch Access Bars® na úzkosť a depresiu“.

Metóda Access Bars ma zaujala – aké sú ďalšie kroky?

K individuálnym sedeniam sa môžete v našom inštitúte dostať dvoma spôsobmi. 

Jedným z nich je, že absolvujete u nás vstupnú konzultáciu, pri ktorej podrobne určíme mieru disharmónie/disbalancie vo vašom organizme.  Ak vyhodnotíme, že je metóda Access Bars vhodná pre vás, budú vám ponúknuté individuálne sedenia v rámci balíčka navrhnutých regeneračných/terapeutických nástrojov.

Pokiaľ nemáte záujem absolvovať vstupnú konzultáciu, máte možnosť dohodnúť si individuálne sedenia v nasledujúcom režime: 

Cena individuálnych sedení

coin2

Access Bars

Cena : 60 eur/60min.

coin2

Access Bars - balík
4*60 min.

Cena : 200 eur

Pozor : Aktuálne zľavy

Do 30.11.2023 máte možnosť v našom inštitúte vyskúšať individuálnu relaxačnú techniku Access Bars za 45 eur.