Barsy predstavujú 32 bodov na hlave, sú prepojené s našimi myšlienkami, emóciami a postojmi, ktoré boli pre nás v rozličných etapách života dôležité.

Keď spustíme proces “Barsov”, je to ako keby sme na počítači zatlačili klávesu „delete“ (vymazať). Dotknutím sa Access bodov dochádza k uvoľneniu elektromagnetického náboja v našom tele. Rozptylom našich myšlienok, pocitov a emócií nám Access body umožňujú vnímať naše telo, vzťahy a veci okolo nás s väčšou jasnosťou a ľahkosťou.

Počas prúdenia Barsov sa spomaľujú a naprávajú mozgové vlny, čo vedie k eliminácii vzorcov nášho správania, ktoré si nesieme v sebe z detstva. Postupne sa stávame v súčasnom živote prítomnejší a naša minulosť sa nepremieta do našej budúcnosti tak ako predtým. Ak necháte aktivovať svoje Barsy, doslovne meníte pravdepodobnosť budúcich možností.

Účinky terapie ACCESS BARS®

 • Rozpúšťa hlavné blokády vo všetkých oblastiach života a tela
 • Odstránenie blokov na psychickej, fyzickej, emocionálnej úrovni
 • Odbúravanie stresu & úzkosti
 • Menej myšlienok
 • Pomoc pri depresii & smútku
 • Vedomá tvorba života a harmonických vzťahov
 • Zlepšenie sústredenosti a pamäte
 • Podpora imunitného systému
 • Odstraňovanie migrén a únavy
 • Obnova trávenia
 • Lepší spánok
 • Menej letargie, viac energie & motivácie

*Vo videu je možné nastaviť české titulky. Kliknite na Settings, potom rozkliknite Subtitles a vyberte jazyk – čeština.

Na akom princípe pracuje terapia ACCESS BARS®?

 • Mozgové vlny sú súčasťou elektromagnetického poľa, ktoré vznikajú okolo mozgu vďaka elektrickej aktivite neurónov. Prístroj EEG dokáže rozlíšiť veľa rôznych vĺn, pričom najčastejšie sa spomína päť z nich – Alfa, Beta, Gama, Delta a Theta.

 • Počas nášho života sú aktívne všetky, jedna však býva v závislosti od okolností dominantnejšia. A ktorá z nich to je, záleží na našom psychickom rozpoložení.

 • Theta vĺn (4 – 8 Hz) nastáva pri hlbokej relaxácii, meditácii a v niektorých fázach spánku. Počas týchto frekvencií dochádza ku skvalitňovaniu dlhodobej pamäti a schopnosti nachádzať neobvyklé riešenia.

 • Vzniká väčšina vizionárskych videní.

 • Každý jogín tiež vie, že v stave aktivácie Theta vĺn dochádza k prehĺbeniu intuície a v niektorých momentoch sa možno stretnúť so svojím vlastným nevedomím.

 • Pri terapii ACCESS BARS® po 15 minútach váš mozog dosiahne tento stav theta, stav hlbokej relaxácie, ktorý aktivuje samoliečbu tela a otvorí priestor vedomia v našich životoch.

 • Elektrický náboj v mozgu je rozptýlený, čo spôsobuje uvoľnenie všetkých energií zachytených v mozgu a tele. „Barsy“ obsahujú všetky obmedzenia, myšlienky, nápady, emócie, úsudky a úvahy, ktoré ste si počas života uložili. To všetko vás teraz obmedzuje a bráni vám v tom, aby ste si vyberali vedome a tvorili svoj život.

Vedecky potvrdené účinky terapie ACCESS BARS®

V roku 2015 uskutočnil popredný neurovedec Dr. Jeffrey Fannin výskum, kde skúmal neurologické účinky Access Bars na 60 účastníkoch.

Meraním mozgových vĺn u ľudí pred a po sedení Bars tento výskum odhalil 85% zvýšenie koherencie mozgu. Zistil, že Access Bars má pozitívne neurologické účinky podobné tým, ktoré majú skúsení meditujúci, a tieto výsledky prináša okamžite.
Dr. Terrie Hope, PhD. DNM uskutočnila vedecký výskum účinkov Access Bars® na úzkosť a depresiu, publikovaný v časopise Journal of Energy Psychology v roku 2017.
Niektoré výsledky tejto výskumnej štúdie ukázali:

 • Závažnosť symptómov úzkosti sa znížila v priemere o 84,7%

 • Závažnosť symptómov depresie sa znížila v priemere o 82.7%

 • Všetci účastníci preukázali zvýšenie koherencie mozgu

Dr. Hope tiež zaznamenala u účastníkov, ktorí pred 90-minútovým sedením popisovali v minulosti pocit zlyhania, sebakritickosť, stratu potešenia a pod., že všetci udali, že 100% týchto príznakov bolo po sedení vyriešených. Okrem toho, Dr. Hope publikovala článok v časopise Journal of Energy Psychology o „Účinkoch Access Bars® na úzkosť a depresiu“.

Ako prebieha podporná terapia ACCESS BARS®

Počas terapie klient pokojne odpočíva na lôžku, na chrbte, pričom terapeut jemným dotykom pracuje s vybranými bodmi na hlave. Tlak na body sa prispôsobuje podľa citlivosti klienta. Terapia u dospelých trvá približne 60 minút, u detí je všeobecne kratšia a štandarne postačuje 30-45 minút.

V prípade záujmu o terapie Access Bars nás prosím kontaktujte, ceny sú uvedené v sekcii – Cenník.