Individuálne hodiny, na ktorých sa zúčastnia dvaja klienti si zachovávajú osobitný, individuálny prístup, cenovo však vychádzajú výrazne lacnejšie. 

Tieto hodiny sú vhodné napríklad pre veľmi dobrých kamarátov, rodinných príslušníkov, partnerov, známych, ktorí si dôverujú a dobre sa poznajú. Prítomnosť viacerých účastníkov na hodine môže prispieť k lepšej spätnej väzbe a nastaveniu zrkadla pri vnímaní samého seba.

Tieto hodiny sú vhodné pre klientov, ktorí nevykazujú špecifické fyzické a psychické obmedzenia.

Výhody

 

  • individuálny prístup, obsah, tempo hodín je možné prispôsobiť klientom

  • rýchlejší progres v osvojení si metódy

  • analýza hladiny stresu

  • individuálne typy a odporúčania na zvládanie stresujúcich/psychicky náročných situácii

  • cenovo výhodnejšie

Cena individuálnych hodín pre dvoch klientov:

Uvedené sedenia sú vhodné pre klientov, ktorí sa s metódou zoznamujú.  

Sedenie zahŕňa:

  • Teoretické informácie
  • Praktický nácvik metody
  • Diskusia

Poznámka: Uvedená cena 80 eur platí pre 2 osoby, čiže 40 eur na jednu osobu.

Uvedené sedenie je určené pre klientov, ktorí už absolvovali prvé tri stretnutia a ovládajú väčšinu teoretických informácií.  

Sedenie zahŕňa:

  • praktický nácvik metody
  • Diskusia

Poznámka: Uvedená cena 50 eur platí pre 2 osoby, čiže 25 eur na jednu osobu. Stretnutie môže prebiehať aj online formou.

V cene je zahrnutých 5 individuálnych 60 minútových stretnutí pre dvoch klientov.

Pre uvedený balíček je optimálne sa rozhodnúť po absolvovaní úvodnej hodiny, na ktorej sa môže klient rozhodnúť, či mu metóda vyhovuje a chce v nej pokračovať.

Poznámka: Päť – šesť stretnutí je zväčša postačujúcich na teoretické aj praktické zvládnutie metódy. Zakúpené hodiny je potrebné vyčerpať 3 mesiace od zakúpenia. V prípade vážnejších zdravotných/rodinných komplikácií sa podmienky čerpania zakúpených hodín riešia individuálne.

Potrebujete viac informácií ?

V prípade, že sa potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať na čísle 0911443699, prípadne nám zanechajte odkaz. Budeme Vás kontaktovať.