Eva Tóth

Eva študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského vedecký odbor Biológiu so špecializáciou na fyziológiu a etológiu. Ako sama hovorí:

„Pôvodne som chcela na fakulte študovať botaniku, ale keď som sa dostala k fyziológii človeka, moja nasledujúca cesta bola jasná. Uchvátila ma dokonalosť ľudského tela, tak zložitý komplex neuro-endokrinných procesov, chemických mechanizmov a zákonitostí…“

Po škole pokračovala v doktorandskom štúdiu, rok strávila na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, na Ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie. Na katedre sa venovala problematike prírodných antioxidantov a ich schopnosti vychytávať voľné radikály. Následne obhájila doktorát z prírodných vied na Univerzite P.J.Šafárika v Košiciach. Rigoróznu prácu mala zameranú na manažment liečby alergickej rinitídy.

Po štúdiách jej kroky smerovali do oblasti farmaceutického priemyslu, kde pracovala viac ako 10 rokov na rôznych odborných pozíciách. Popri robote sa vo voľnom čase venovala alternatívnej medicíne a metódam na odstraňovanie napätia, stresu a emocionálnych blokov. Získala skúsenosti s koučingom, kvantovým dotykom, metódou Mindfulness a Access Consciousness. Intenzívne na sebe pracovala používaním terapie Cesta od Brandon Bays. V priebehu tohto obdobia získala certifikáty nutričnej a detoxikačnej špecialistky.

V roku 2018 odišla z farmaceutického priemyslu a začala postupne rozvíjať svoje vlastné vízie. Postupne zakladá Inštitút vitality -Heltens, ktorý sa zameriava na poradenstvo a kurzy v oblasti zdravého životného štýlu. Okrem toho vedie workshopy a školenia zamerané na energetickú medicínu a metódy na odstraňovanie stresu.

„Počas štúdií na vysokej škole sa mi poradil môj prvý veľký úspech. V priebehu troch rokov som sa postupne zbavila 35 kg nadváhy. Bol to prvý moment, keď som začala premýšľať o tom, že veľa vecí môžeme vo svojom živote zmeniť, že nemusím byť obeťou genetickej predispozície, že môžem byť tvorcom svojho šťastia. Môj prvý úspech ma nakopol a začala som skúšať a hľadať svoje fyzické hranice. Vyvrcholením bol pre mňa zabehnutý košický maratón. Potvrdilo sa mi, že motivácia, vôľa a koncentrácia dokážu zvíťaziť nad telesnou únavou aj bolesťou.
Život ma však začal posúvať ďalej, začali sa mi dostávať do popredia duševné výzvy – spokojnosť s prácou, so životom, schopnosť žiť v prítomnosti, pociťovať radosť z obyčajných jednoduchých každodenných situácií. Práca vo farmaceutickom priemysle mi prestávala dávať zmysel. Život mi ukázal iné formy liečenia a pomoci sebe aj druhým – vo forme detoxikácie a očisty organizmu od fyzických aj psychických toxínov. Začala som aplikovať do praxe cielenú detoxikáciu, energetické liečenie, prácu s emóciami a emočnými blokmi. Dostala som sa k inovatívnej metóde odstraňovania napätia, stresu a nevysporiadaných tráum cez aktiváciu spontánneho telesného trasu.
A vydala som sa cestu… trochu inú…trochu odvážnu….trochu naivnú…trochu bláznivú…a taká som vlastne ja.“

Eva Tóth

Vzdelanie

Profesionálne vzdelanie a certifikáty

Doplňujúce semináre a workshopy

  • Metóda RUŠ, kurz I a II

  • Technika kvantového dotyku Matrix

  • DNAlife, Nordic Laboratories- Certifikačný kurz

  • Joalis – kurz riadenej kontrolovanej detoxikácie

Osvedčenia