„Stupeň, do ktorého môže človek rásť a uzdraviť sa, je priamo úmerný množstvu pravdy, ktorú o sebe dokáže prijať bez toho, aby utiekol.“

Kto som?

Volám sa Eva Tóth a moja osobná transformačná cesta ma postupne priviedla k sprevádzaniu ľudí na ich ceste k zdraviu a osobnostnému rastu. K môjmu získanému  vysokoškolskému vzdelaniu, ktoré bolo zamerané na fyziologické biochemické mechanizme prebiehajúce v ľudskom tele (zameranie na fyzické zdravie) som postupne doplnila vzdelanie v oblasti podpory psychického zdravia. Celkove milujem oblasť sebarozvoja a objavovania rôznych ozdravných metód, v ktorých sa neustále priebežne vzdelávam a postupne aplikujem v praxi u svojich klientov.

Kto sú moji klienti ?

Rada uvítam v inštitúte vitality klientov, ktorých životná cesta sa odklonila od ideálu a hľadajú cestu späť s psychickému a fyzickému zdraviu. Pracujem s metódami, ktoré sú silne transformačné a liečivé.  Kto sa chce naozaj posunúť a dovolí si pustiť staré nefunkčné vzorce, môže dosiahnuť výrazný posun v oblasti zdravia a rozvoja.

Ako pracujem?

Pomáham klientovi nájsť kľúč k vlastnému zdraviu, naštartovať ozdravné mechanizmy. K tomu samozrejme nestačí jedno stretnutie. Najlepšie výsledky dosahujem pri dlhodobejšej spolupráci, ktorej trvanie sa odvíja v závislosti od klientovho problému. Štandardne sa stretávam s klientami v mesačných intervaloch, medzi ktorými na sebe klient intenzívne pracuje a praktizuje doporučené techniky/nástroje.

Koho očakávania pravdepodobne nenaplním?

Klienti, ktorí očakávajú, že ich zachránim a oni nemusia spraviť vôbec nič, u mňa nepochodia a budú sklamaní. Vnímam, že pre klienta je oveľa dôležitejšie, aby za mojej pomoci, podpory a odborných informácií postupne našiel cestu k vlastnému uzdraveniu. 

Ja vám viem dať fantastické transformačné, ozdravné nástroje, viem vám dať odborné, vedecky podložené rady, viem vás podporiť mojimi skúsenosťami, ale cestu k vlastnému trvalému zdraviu a poznaniu máte v rukách len vy. 

Vzdelanie

Profesionálne vzdelanie a certifikáty

Doplňujúce semináre a workshopy

  • Metóda RUŠ, kurz I a II

  • Technika kvantového dotyku Matrix

  • DNAlife, Nordic Laboratories- Certifikačný kurz

  • Joalis – kurz riadenej kontrolovanej detoxikácie

  • Krizové intervencie pre pomáhajúce profesie

Osvedčenia