Eva Tóth

„Stupeň, do ktorého môže človek rásť a uzdraviť sa, je priamo úmerný množstvu pravdy, ktorú o sebe dokáže prijať bez toho, aby utiekol.“

Kto som?

Volám sa Eva Tóth a moja osobná transformačná cesta ma postupne priviedla k sprevádzaniu ľudí na ich ceste k zdraviu a osobnostnému rastu. K môjmu získanému  vysokoškolskému vzdelaniu, ktoré bolo zamerané na fyziologické biochemické mechanizme prebiehajúce v ľudskom tele (zameranie na fyzické zdravie) som postupne doplnila vzdelanie v oblasti podpory psychického zdravia. Celkove milujem oblasť sebarozvoja a objavovania rôznych ozdravných metód, v ktorých sa neustále priebežne vzdelávam a postupne aplikujem v praxi u svojich klientov.

Kto sú moji klienti?

Rada uvítam v inštitúte vitality klientov, ktorých životná cesta sa odklonila od ideálu a hľadajú cestu späť s psychickému a fyzickému zdraviu. Pracujem s metódami, ktoré sú silne transformačné a liečivé.  Kto sa chce naozaj posunúť a dovolí si pustiť staré nefunkčné vzorce, môže dosiahnuť výrazný posun v oblasti zdravia a rozvoja. 

Ako pracujem?

Z môjho pohľadu je veľmi dôležitá vstupná diagnostika, od ktorej sa odrážam pri nasledujúcej práci s klientom. Na analýzu zdravotného stavu používam rôzne diagnostické metódy (prístrojová diagnostika, štandardizované cesty, osobný rozhovor, intuícia), ktoré mi pomáhajú správne vyhodnotiť klientovu mieru odklonenia od celkového zdravia a vitality. Aj keď som v priebehu vlastného osobného rozvoja získala vyššiu citlivosť,  vnímavosť a schopnosť pracovať s energiou, mojim hlavným cieľom je naštartovať ozdravné procesy priamym klientovým pričinením. Konkrétne, pomáham klientovi nájsť kľúč k vlastnému zdraviu.

Koho očakávania pravdepodobne nenaplním?

Nepoužívam cielene potenciálne liečiteľské schopnosti pri klientoch, to znamená, že nie som liečiteľ, skôr sa vnímam ako sprievodca. Klienti, ktorí očakavajú, že ich zachránim a oni nemusia spraviť vôbec nič, u mňa nepochodia a budú sklamaní. Vnímam, že pre klienta je oveľa dôležitejšie, aby našiel cestu k vlastnému uzdraveniu. 

Ja vám viem dať fantastické transformačné, ozdravné nástroje, viem vám dať odborné, vedecky podložené rady, viem vás podporiť mojimi skúsenosťami, ale cestu k vlastnému trvalému zdraviu a poznaniu máte v rukách len vy. 

Vzdelanie

Profesionálne vzdelanie a certifikáty

Doplňujúce semináre a workshopy

  • Metóda RUŠ, kurz I a II

  • Technika kvantového dotyku Matrix

  • DNAlife, Nordic Laboratories- Certifikačný kurz

  • Joalis – kurz riadenej kontrolovanej detoxikácie

  • Krizové intervencie pre pomáhajúce profesie

Osvedčenia