Zariadenie Sensitiv Imago 530 spolu so softvérom Lifestream predstavuje unikátnu diagnostickú, analytickú, testovaciu a ozdravovaciu technológiou, ktorá umožňuje vykonať úplnú analýzu ľudského organizmu s revolučnou 96% presnosťou bez narušenia ľudského tela.

V súčasnosti je prístroj Sensitive Imago 530 absolútnou špičkou v biorezonancii, je certifikovaný podľa európskej smernice 93/42/EEC ako Medical Device Class IIA, je možné ho používať v medicínskych zariadeniach. Slúži na komplexné testovanie zdravotného stavu ľudského tela.

Sensitiv Imago 530 dostal prestížne ocenenie ZLATÚ MEDAILU za najlepší medicínsky diagnostický prístroj v roku 2009 v Plovdive na medzinárodnej technickej konferencii. Tento prístroj je možné použiť ako základ pre seriózne vedecké práce.

Sensitiv Imago 530 bol nadizajnovaný prednostne na diagnostiku zdravotného stavu, obsahuje viac ako 500 senzorov, čím zaručuje najvyššiu presnosť merania z momentálne dostupných biorezonančných diagnostických prístrojov. Prístroj je schopný určiť záťaž ťažkými kovmi, chemikáliami (herbicídy, pesticídy, fungicídy, …), parazitárnu nákazu, geopatogénnu záťaž, stav pH v tele, alergény a mnoho ďalších parametrov, ktoré sú pre následnú terapiu kľúčové. Prístroj je schopný definovať konkrétne orgány, ktoré sú oslabené prítomnosťou patogénov a kontaminantov. Sensitiv Imago vyhodnocuje všetky namerané súvislosti a umožňuje terapeutovi zamerať sa na príčiny problémov.

Hlavné funkcie prístroja

    • Detekcia patológie v organizme, stupeň jej možného vývoja a potenciálna možnosť zhoršenia

    • Neinvazívna analýza mikroflóry detekujúca prítomnosť vírusov, baktérií a iných cudzopasníkov

    • Identifikácia kontaminantov v organizme (mykotoxíny, pesticídy, herbicídy, nitráty a dusičnany, fungicídy, ťažké kovy)

    • Vyhodnotenie stupňa hromadenie nebezpečných potravinových prísad ( „éčok“)

    • Detekcia možných alergénov a dôvodov ich výskytu

    • Detekcia najviac oslabených systémov v organizme

    • Detekcia možných ochorení v ich počiatočnom štádiu

    • Identifikácia najefektívnejšieho smeru uzdravenie na základu stavu jednotlivca

    • Identifikácia jednotlivých rizikových procesov v tele

    • Identifikácia predispozície k ochoreniu

    • Ohodnotenie biologickej aktivity mikroflóry, rozsah jej aktivity a rozdelenie zón výskytu

    • Monitoring a identifikácia zmeny v orgánoch: zápal a degenerácia

    • Vyhodnotenie acidobázickej rovnováhy v tkanivách

    • Vyhodnotenie stupňa energeticko-informačného vplyvu na organizmus

Ako zariadenie pracuje

Fáza # 1 – Zber informácií od človeka

Renomovaná 96% presnosť diagnostiky Sensitiv Imago je založená na 3 líniách senzorov, ktoré sa zúčastňujú merania.

 • Patentované SBA-senzory (Sensitiv Bi-Stable Analyzers) čítajú informácie zo subkortikálne oblasti v mozgu, kde nastáva biologická odozva medzi bunkami a mozgom. Je vedecky dokázané, že všetky vegetatívne funkcie v ľudskom organizme sú súčasťou tejto biologickej odozvy s touto časťou mozgu. Pomocou SBA-senzorov získavame dáta o fungovaní všetkých ľudských sústav – dýchacie a tráviace, kostrové a kostnej, endokrinné a imunitný, nervové a cievne, urogenitálny a zmyslové (oči, uši, vlasy, zuby a nechty).

 • Ručné senzory čítajú informácie z tkanív a extracelulárneho matrix-u (ECM). Tkanivá a ECM slúži ako dodatočný informačné pole, ktoré sa prejavuje prítomnosťou mikrobiologických procesov, parazitov, vírusov, infekcií a rôznych homo toxínov.

 • Kvazisenzory sú zodpovedné za čítanie okolitého prostredia, porovnajú výsledky meraní s výsledkami pacienta a automaticky vyfiltrujú všetky elektromagnetické signály, ktoré nepochádzajú od pacienta. Preto dochádza k eliminácii dobre známych chýb, ktoré sa objavujú u ostatných, predovšetkým lacnejších diagnostických technológií, ktorým sa vonkajšie signály dostávajú do diagnostických dát.

Táto kombinácia 3 línií senzorov + ich počtu (okolo 500 SBA-senzoru sa nachádza vo vnútri najpresnejšieho modelu 530) je exkluzívny technologické know-how, ktoré zaručuje najvyššiu presnosť technológie Sensitiv Imago.

Fáza # 2 – Analýza diagnostických informácií – Virtuálne laboratórium

Databáza Sensitiv Imago obsahuje vyše 10 000 frekvenčných noriem, ktoré korešpondujú so všetkými možnými stavmi ľudského organizmu, od skorých štádií vývoja chorôb do vyspelých patologických procesov. Na základe presných meraní z SBA, ručných a kvázi senzorov, sa informácie odovzdávajú cez pokročilý porovnávací proces + NLS analýzu (systém nelineárnej analýzy) a potom sú analytické výsledky prezentované operátorovi. Rozsah dát sa pohybuje od najviac zaťažených sústav, rozvíjajúcich sa patologických procesov, cez všetky druhy mikroorganizmov, alergických reakcií, stavu krvi a hormónov, toxické látky až po neznášanlivosť niektorých potravín, psychologický faktor, elektromagnetickú záťaž, záťaž chemickými prísadami a iné faktory.

Čo je výsledkom merania

Výsledkom analýzy zdravotného stavu pomocou Sensitive Imago 530 je výstup, ktorý zahŕňa zoznam patogénov (vírusy, baktérie, parazity), ťažkých kovov a chemikálií, prípadne iných záťaží (napr. elektrosmog). V správe sú popísané najviac oslabené orgány/sústavy, v ktorých sa záťaže nachádzajú. Na základe výsledkov sú následne vypracované konkrétne odporúčania na zlepšenie zdravotného stavu a celkovú regeneráciu.

Ako sa pripraviť na diagnostiku

Viac informácií o prístroji je dostupných na stránke výrobcu.