Genetické testy sa v súčasnej dobe považujú za najpresnejšie diagnostické testy, ktoré sa stávajú stále viac dostupné pre širokú verejnosť. Po rozlúštení ľudského genómu a objavení súvislostí v genetickom kódovaní sa začalo genetické testovanie používať stále viac v personalizovanej medicíne. Veľmi intenzívne sa začali rozvíjať nové vedné odbory, ktoré skúmali ľudský genóm v spojitosti s rôznymi ochoreniami a disbalanciami organizmu.

Aj keď majú ľudia mnoho spoločných vlastností, napriek tomu sa navzájom v mnohých ohľadoch odlišujú. Dôvody týchto odlišností tkvejú v odchylných genetických informáciách, ktoré sa nachádzajú v bunkových jadrách – presnejšie v chromozómoch a v nich uložených molekulách DNA.

Genetické testy stačí absolvovať raz za život. Ľudský  genóm je nemenný!

Aktuálne ponúkame v spolupráci s prestížnymi zahraničnými spoločnosťami viaceré genetické testy zamerané na rozličné oblasti zdravia. Jedným z hlavných cieľov týchto testov je identifikácia náchylnosti na vybrané ochorenia a následná prevencia vzniku týchto ochorení komplexnou úpravou životného štýlu. Zmeny v životnom štýle zahŕňajú napríklad stravovacie zmeny, nastavenie detoxikačných, regeneračných kúr, cielenú suplementáciu, bylinné terapie, pohybovú aktivitu, stres manažment a mnoho iných preventívnych opatrení.

Analýzu DNA prinášame v spolupráci s:

Pre viac informácií prosím prejdite na stránku: