Ak si mojím zákazníkom, odoberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zveruješ mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznám sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máš v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

RNDr.Eva Tóth, MSc – HELTENS; IČO  52582451, so sídlom Súmračná 23, Bratislava 821 02, ktorá prevádzkuje stránky www.heltens.sk; www.metoda-tre.sk; www.dna-analyza.eu Tvoje osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budeš chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžeš ma kontaktovať na tel. čísle 0911443699 alebo na emailovej adrese: evatoth@heltens.sk

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca tvojich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

Budem spracovávať tvoje osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, pri plnení zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania údajov,

Umožním ti a budeme ťa podporovať v uplatňovaní a plnení tvojich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríš sám, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

·        Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Tvoje osobné údaje v rozsahu: email, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupu do členskej sekcie, zaslanie online kurzu atď.)

·        Vedenie účtovníctva
Ak si zákazníkom, tvoje osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

·        Marketing – zasielanie newsletterov
Tvoje osobné údaje (email a meno), pohlavie, na čo klikáš v emailoch a kedy ich najčastejšie otváraš využívam za účelom priameho marketingu – zasielania obchodných správ. Ak si mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že ťa moje novinky zaujímajú, a to po dobu môjho pôsobenia.

Ak mojím zákazníkom nie si, zasielam ti newslettre len na základe tvojho súhlasu, po dobu môjho pôsobenia. V oboch prípadoch môžeš tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaily.

·        Pokročilý marketing na základe súhlasu
Jedine na základe tvojho súhlasu ti môžem zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť emailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

·        Fotografická/video dokumentácia – niektoré akcie (online – kurzy a tréningy) sú nahrávané a používané na marketingové účely. V takom prípade o tom budeš vždy predom informovaný. Pokiaľ si neželáš, aby takáto dokumentácia, ktorej si súčasťou, bola zverejnená, informuj ma o tom mailom na adrese evatoth@heltens.sk a ja budem tvoje rozhodnutie absolútne rešpektovať.

Tvoje osobné údaje si ponechávam po dobu priebehu premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu ich uchovania alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam tvoju IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíš a z ktorej stránky prichádzaš. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazení webových stránok vnímam ako môj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu ti môžem ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len základe tvojho súhlasu. Moje webové stránky sa dajú prechádzať taktiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžeš na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie tvojich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K tvojim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci:

  • účtovnícka firma

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem ti, že v takom prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Tvoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máš radu práv. Ak budeš chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktuj ma prostredníctvom emailu:  evatoth@heltens.sk

Máš právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžeš kedykoľvek vyzvať a ja ti doložím v lehote 14 dní, aké tvoje osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u teba niečo zmení alebo pokladáš svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máš právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžeš využiť, pokiaľ sa domnievaš, že spracovávam tvoje nepresné údaje, domnievaš sa, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechceš všetky údaje zmazať alebo pokiaľ si vzniesol námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžeš rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletterov obmedzuješ účel spracovania pre zasielanie obchodných správ)

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Tvojím ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takom prípade vymažem všetky tvoje osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých dielových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som zaviazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu ťa budem informovať na email.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máš pocit, že s tvojimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máš právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, pokiaľ najskôr budeš o tomto podozrení kontaktovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných správ

Emaily s inšpiráciou, článkami či službami ti zasielam, ak si môj zákazník na základe oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie si, posielam ti ich len na základe tvojho súhlasu. V oboch prípadoch môžeš ukončiť odber mojich emailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaili.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si ťa uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať tvoje osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie tvojich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez tvojho súhlasu nebudú tvoje osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.9.2019.