Čo sa na kurze naučíte

 • V prvom rade získate účinný nástroj, ktorým dokážete regulovať napätie a stres v tele

 • naučíte sa sériu cvičení, ktoré spúšťajú samoregulačný proces uvoľňovania napätia a stresu z tela

 • dozviete sa o fyziologických princípoch vzniku stresovej situácie a patológiu, ktorá vzniká pri neprimeranom dlhotrvajúcom strese

 • Naučíte sa lepšie vnímať svoje telo a jeho reakcie na emócie

 • naučíte sa rozpoznať znaky preťaženia počas uvoľňovania napätia a tým rešpektovať potreby/limity vlastného tela a nechávať priestor pre integráciu zmien.

Podmienky kurzu

Účasť

 • Vek účastníkov kurzu je stanovený od 15 rokov vyššie, pričom pre mladistvých (15-18 r.) je potrebné priniesť písomný súhlas zákonných zástupcov. 

 • Je optimálne, aby sa účastník zúčastnil na všetkých 6 lekciách kurzu, na každej lekcii sa budú preberať aj teoretické informácie, ktoré v prípade neúčasti môžu následne chýbať.

 • je zakázané prísť na lekciu pod vplyvom omamných látok

 • V prípade diagnostikovaného chronického ochorenia fyzického alebo psychického charakteru, alebo pravidelného užívania liekov nás prosím kontaktujte, účasť na skupinovom kurze je nutné prekonzultovať a zvážiť v závislosti od zdravotného stavu.

 • POZOR: Skupinového kurzu sa nemôžu zúčastniť tehotné a dojčiace ženy, ľudia s operáciou alebo zlomeninou v období posledných 2 mesiacov. 

Absencie/náhrady

 • Neúčasť na lekcii treba vopred oznámiť písomne, alebo telefonicky najneskôr 8 hodín pred plánovanou lekciou. Absencia, ktorá nebola oznámená lektorovi sa nebude môcť nahradiť. 

 • Náhrada vymeškaných lekcií bude možná účasťou na iných prebiehajúcich lekciách. Ak nebudú v danom čase vypísané kurzy, nahradiť lekciu je možné individuálnou konzultáciou, pričom jedna lekcia kurzu TRE® (120 minút) zodpovedá 30 individuálnej konzultácie.

Čo si priniesť

 • Na kurz je vhodné prísť v pohodlnom/športovom oblečení, v ktorom vie účastník vykonávať aj strečingové cvičenia. 

 • Pitný režim je zabezpečený

 • Karimatky a ostatné náčinie je zabezpečené

Ako sa prihlásiť:

 • Na kurz je potrebné prihlásiť sa telefonicky na čísle 0911 443 699, prípadne vyplnením kontaktného formulára. Vaše miesto bude definitívne zarezervované až po zaplatení kurzu.