V každej kultúre, v každej lekárskej tradícii dlho pred nami bolo liečenie dosahované pomocou pohybu energií.

Albert Szent-Gyorgyi, Laureát Nobelovej ceny za Medicínu v roku 1937

Energetická medicína sa zaoberá liečením a harmonizáciou ľudského tela, pri ktorom využíva princípy toku energie v ľudskom tele a jeho okolí. Podľa svetoznámej energetickej liečiteľky Donny Eden je týchto energetických systémov až 9 – patria sem meridiány, čakry, aura, keltská väzba, základná mreža a iné. Každý z týchto systémov má presne určenú funkciu, ktorá je pre neho charakteristická. Okrem toho, všetky systémy úzko spolupracujú, čím vytvárajú dynamický energetický vzorec. V prípade narušenia jedného energetického systému dochádza k zmene v prúdení energie aj v ostatných systémoch, preto pri regenerácii a liečbe energetickou medicínou je nutné brať do úvahy viacero aspektov.

Donna Eden je vyhľadávanou lektorkou a učiteľkou energetickej medicíny. Učila viac ako 80 000 ľudí po celom svete, ako jednoduchými cvičeniami pracovať s energiou tela a dosiahnuť tak zlepšenie zdravia, vitality na fyzickej aj psychickej úrovni. Aj keď niektoré jej techniky vyzerajú veľmi jednoducho, jedná sa o veľmi komplexne prepracovaný systém a pri pravidelnom používaní jej metodiky pociťujú ľudia výrazné zlepšenie zdravotného stavu.

Donna sa narodila so schopnosťou vidieť energiu/tok energie, zo začiatku však nevedela, ako má so svojou danosťou narábať. Trpela vážnymi zdravotnými problémami a nakoľko jej klasická západná medicína nevedela pomôcť, hľadala cestu v alternatívnej medicíne.  Tak sa dostala ma kurzy Touch for Health, kde sa začala jej cesta liečiteľky. Zistila, že schopnosť vidieť energie jej neskutočne pomáha pri práci s klientmi. Ukázalo sa, že pri ochoreniach sa vyskytujú určité patologické energetický vzorce a pri ich náprave dochádza aj k úprave zdravotného stavu.

Donna Eden je taktiež autorkou niekoľkých kníh, ktoré sa dopodrobna venujú energetickému liečeniu. Viac o Donne nájdete na jej stránkach, kde ponúka veľké množstvo workshopov, kurzov aj literatúry na danú problematiku. Viac info

S akou energiou pracuje energetická medicína?

Energetická medicína zahŕňa rôzne kombinácie elektrických, elektromagnetických a subtílnych telesných energií.

1. Elektrická energia

Elektrina zahŕňa pohyby protónov a neutrónov. Každá bunka nášho tela skladuje a vyžaruje energiu. Za normálnych okolností je vonkajšok živej bunky pozitívny náboj a vo vnútri negatívny náboj.
Tieto náboje sa ale môžu dočasne vymeniť pôsobením „iontových púmp“  na bunkovú membránu, čo spôsobuje únik sodíku z bunky a je nahradený draslíkom, ktorý do bunky vstupuje. Týmto spôsobom sa napríklad elektrické impulzy pohybujú nervovými bunkami.

Dôležité je ale, že každý náš nádych, každý pohyb aj každú sústo jedlá v našom tele spúšťa elektrickú aktivitu. Rovnako aj naše myšlienky, spomienky,  pocity a nápady sú zakódované vo vzorcoch, ktoré sú tvorené malými elektrickými impulzmi.
Preto nie je jedno, či sú naše myšlienky a pocity pozitívne alebo negatívne.

2. Elektromagnetické žiarenie

Elektromagnetické žiarenie sa pohybuje ako vlna, ale hmotou je absorbovaná ako častica, ktorú nazývame fotón. Fotóny prechádzajú vlnou, ale zatiaľ nie je možné elektromagnetickú vlnu rozložiť a nájsť fotón, rovnako ako nie je možné absorbovaný fotón zložiť a získať tak elektromagnetickú vlnu, ktorá ho priniesla. Práve táto záhada dala podnet k vzniku kvantovej fyziky.

3. Subtílna energia.

Túto energiu popísal Einstein ako energiu o ktorej vieme, ale nie je možné ju detekovať žiadnym prístrojom. A práve túto energiu využívajú mnohí liečitelia ktorí vedia ako  ňou pracovať a pomáhať ľuďom.

Tiller aj jeho kolegovia na Standfordskej univerzite vyvinuli zariadenie, ktoré dokazuje existenciu energetického poľa, ktoré sa nenachádza v elektromagnetickom spektre. Toto Tillerovo zariadenie dokázalo aj to, že táto subtílna energia reaguje na ľudské zámery. Ak máte negatívne myšlienky, toto pole vykazuje iné vlastnosti ako keď máte pozitívne myšlienky. Opäť teda vidíme, že myšlienky sú energia, ktorá vyplýva na to, aký typ energie si do svojho tela a svojich buniek vpúšťame.

V priebehu roka budeme postupne organizovať rôzne workshopy z oblasti energetickej medicíny. Na každom workshope sa budeme okrem danej témy venovať aj špeciálnym energetickým protokolom s hlboký, terapeutickým účinkom.

Kurzy zo sekcie energetická medicína

Energetickými cvičeniami k lepšiemu zdraviu

3- hodinový intenzívny workshop zameraný na spriechodnenie prúdenia energií, zlepšenie a harmonizáciu fyzického a psychického zdravia.
Kurz patrí k základným workshopom, na ktorý následne naväzujú ostatné kurzy.